EN|LT
A Situationist Worker

www.antisystemic.org

 

.............................................................................................. DVASIOS DARBININKŲ INDUSTRINĖ SĄJUNGA: ATSIŠAUKIMAS
Written by A Situationist Worker   
Thursday, 16 July 2009 19:35

 

Atsišaukimą galima parsisiųsti čia

 
007/700 DVASIOS DARBININKŲ INDUSTRINĖS SĄJUNGOS LINK
Written by A Situationist Worker   
Thursday, 16 July 2009 19:15

 

 

 

Antrojo laikinojo meno streiko vykdomojo komiteto Alytaus skyrius (STASAC-Alytus) paskelbė meno streiką, nukreiptą prieš ES iniciatyvą paskelbti Vilnių Europos kultūros sostine 2009 m.  Tuo pačiu STASAC pakvietė viso pasaulio menininkus prisijungti palaikančiais streikais per visus 2009 m.

 

Skirtingai nei Gustavo Metzgerio ir Meno darbininkų koalicijos (Art Workers Coalition) 7-ame dešimtmetyje iškelta iniciatyva boikotuoti meno institucijas, ši iniciatyva, kaip, beje, ir 1986 m. paskelbta Stewarto Home‘o iniciatyva nekurti meno laikotarpiu nuo 1990 iki 1993 m., orientuota į pačių menininkų provokavimą susivokti „meno“ ir „menininko“ sąvokose. Prieš tai vykę streikai buvo nukreipti prieš Meną, kaip specifinę buržuazinę konstrukciją ir siūlė priimti naują „kultūros darbininko“ poziciją.

 

Meno streikas nėra pagrįstas nei konkrečiu darbu, nei regionu, nei profesija – todėl šnekėti reikėtų ne apie darbo sąjungą, ne apie Profesinę sąjungą, bet greičiausiai apie Industrinę sąjungą, suvokiant kultūrą kaip industriją. Tuo pačiu tai yra ir pasipriešinimas bogdanovistinei Proletkulto (arba proletarinės kultūros) sampratai, kuri teigia trinitarinę struktūrą: proletarinės sąjungos sieks ekonominių tikslų, Komunistų partija – politinių, o Proletkultas užtikrins kultūrinius ir dvasinius gyvenimo aspektus. Mes privalome ieškoti galimybės integruoti visas šias sritis į savo kasdienį gyvenimą ir užtikrinti tiesioginę kontrolę, kurią vykdys patys dirbantieji.

Read more...
 
THE INDUSTRIAL UNION OF PSYCHIC WORKERS: THE FLYER
Written by A Situationist Worker   
Thursday, 16 July 2009 18:58

 

the flyer could be downloaded here

 
TOWARDS A INDUSTRIAL UNION OF PSYCHIC WORKERS 007/700
Written by A Situationist Worker   
Thursday, 16 July 2009 18:26

 

 

The Second Temporary Art Strike Action Committee – Alytus Chapter (STASAC-Alytus) has called for an Art strike action against Vilnius becoming European Cultural Capital for 2009, calling for Sympathy Strikes all over the world to support The Strike activities in Lithuania during the whole year 2009.

 

Just as the art strike Campaign launched in 1986 by Stewart Home which called upon all artists to cease their artistic work between 1990 and 1993 – was, unlike the art strikes proposed by Gustav Metzger and the Art Worker Coalition in the 1960s, not merely a boycott of art institutions through artists, but a provocation of artists addressing their understanding of art and their identity as artists.
In these previous strikes there has been a critical position against Art as a specifically bourgeois construction, and an adoption of the position of ‘Cultural workers’.

 

As the art strike is not centered on a job or region or trade – it is not a matter for a Job union, a Trade Union but an Industrial Union – that of culture as an industry. However in order to attack the Bogdanovist position where proletarian culture or proletkult is the third part of a trinity of revolutionary socialism, Whereas the unions would attend to the proletariat’s economic interests and the Communist Party, their political interests, the Proletkult would look after their cultural and spiritual life – we should look to the integration of all of these activities into our daily life and under the direct control of the workers at large.

Read more...
 
ATSIŠAUKIMAS DĖL VISUOTINO STREIKO 2012 M..
Written by A Situationist Worker   
Saturday, 16 May 2009 20:44

 

 

(visą atsišaukimą galima rasti čia)

Atsišaukimas - situgrafinis (dezorientuotas - reikia žiūrėti iš visų pusių)

 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2