EN|LT
_APIE_____________________________
Apie meno streiką Alytuje Print
Written by Redas Diržys   
Friday, 26 December 2008 22:35

 

Antrasis laikinasis meno streiko vykdomojo komiteto Alytaus skyrius (STASAC-Alytus) kviečia plataus masto meno streiko akcijai. Jos tikslas – paralyžiuoti vieną primityviausių ir išsigimėliškiausių neoliberalaus kapitalizmo grimasų ES politikoje – begalinę „Europos kultūros sostinių“ virtinę, į kurią 2009 metais įsiterpia ir Vilnius. Vietoj dalyvavimo Vilniaus “rimtosios kultūros” renginiuose 2009 metais mes siūlome prisijungti prie Alytaus meno streiko bienalės surengimo Alytuje 2009 m. rugpjūčio 18-24 dienomis. Taip pat prašome tarptautinės paramos sukuriant platų tarptautinį frontą, nukreiptą prieš kultūrinį “kapitalizmą” – t.y. sabotuoti kultūrinius renginius miestuose, kuriuos biurokratai pasklelbia kultūros siostinėmis, ir po to kartoti kiekvienoje atskirai paimtoje teritorijoje tokio pobūdžio veiksmus kas du metai – tokia tad būtų globalios debienalizacijos pradžia.

 

Kodėl? 

 

1. Projektas "Vilnius - Europos kultūros sostinė" yra vienas silpniausių iš kada nors  buvusių, nes jam pradėta ruoštis aiškiai per vėlai, o skirtas biudžetas – pats mažiausias.

2. Projektas "Vilnius - Europos kultūros sostinė" jau šiandien rodo visus blogiausius tokio pobūdžio renginių bruožus – tai eilinis ataskaitinis reginys žiūrovų visuomenei.

3. Projektas "Vilnius - Europos kultūros sostinė" – tai tipiškas tokio žanro produktas: jo prisitaikėliškas efektas ir atsakomybė už konformizmą išblės su paskutiniu išleistu centu. Jis išliks tik kompetencijos aprašuose ir CV.

4. Šis projektas tik dar labiau stumia pokomunistinę šalį į naujo tipo klasinės visuomenės formavimą – nesostinės gyventojai jau tampa žemesniąja (skurstančiąja) klase. 

 

Kaip tai bus daroma? 

 

1. Mes skleisime žinią pasaulio menininkams ir siūlysime nedalyvauti Vilniaus kultūrinio kapitalizmo renginiuose.

2. Žinodami, kad menininkams sunku peržengti savąjį ego, siūlome pasirinkti sėdimojo („sit-down strike”) arba griežto sutarties laikymosi („work-to-rule strike”) streikų formas. Kviečiame gaminti kuo mažiau kūrybinio produkto arba tiesiog tuščiai praleisti laiką, kuriam buvote kviesti, jeigu tai neprieštarauja sutarčiai (jeigu tokia bus sudaryta).

3. Kviečiame organizuoti palaikymo streikus („sympathy strikes”) Lietuvoje bei kitose šalyse ir taip paremti Alytaus meno streiko veiksmus per visus 2009-uosius.

4. Pabrėžiame, kad streikas yra nukreiptas ne tiek prieš mažos valstybės norą desperatiškai siekti „europinės civilizacijos“, kiek prieš „rimtąją kultūrą“ apskritai. „Rimtoji kultūra” – tai niekas kitas, o hegemono primestas produktas, kurio jums visiškai nereikia, kuris peršamas motyvuojant tuo, kad jo neįsigijus, jūsų statusas bus žemesnis.

5. Kviečiame atvykti į Alytaus meno streiko bienalę 2009 m. rugpjūčio pabaigoje ir skelti antausį šiuolaikinio meno bienalizacijos procesams.  

 

Kas planuojama Alytaus meno streiko bienalės metu?  

 

1. Nebus jokių grafikų nei planų – menininkai pasirodys viešojoje erdvėje be jokios galimybės būti dokumentuoti. Jie neturės jokios galimybės sukurti šokiruojantį ar provokuojantį vizualinį produktą – tai, be ko šiandien nebeįsivaizduojamas šiuolaikinis menas.

2. Menininkas pasirodo visuomenėje vidinės būtinybės vedinas, o jo pasirodymas niekur nefiksuojamas.

3. Meninis ikonoklazmas (vaizdavimo kulto panaikinimas) – pati radikaliausia priemonė prieš „rimtąją” kultūrą.

4. Jokios meno kritikos, jokio „profesionalizmo“.

5. Žiniasklaida naudojama tik kaip socialinė paslauga – jokios reklamos.

6. Jokios gamybos, jokios autorystės, jokio meno.

7. Sekdami I pasaulinio meno streiko organizatoriaus ir ideologo Gustavo Metzgerio 1974 m. manifestu, mes įrengsime getą negalintiems nekurti menininkams. Visa sukurta „produkcija“ bus reguliariai transportuojama į tuometinę „Europos kultūros sostinę” Vilnių, nes menui tik ten ir vieta.

8. Sekdami II pasaulinio meno streiko 1990-1993 m. organizatoriaus Stewarto Home’o suformuluota plagiarizmo teorija, streiko organizatoriai naudos šią meninę priemonę siekdami pakirsti privatizacijos šaknis meno srityje.

9. Menininkams, kurie negali apsieiti be socialinės ironijos ir kritikos, bus sudaryta galimybė rengti atakas prieš streiklaužius menininkus, kritikus, kuratorius, meno biurokratus ir šiaip snobus. Pastarosios akcijos bus derinamos su kasdieniais meno šiukšlių, sukurtų menininkų perauklėjimo gete, pristatymais „kultūros sostinėn”.

10. Bienalės metu bus konstruojama Kultūros sostinės griovimo mašina (paremta Vilhelmo Reich‘o ir Nikola Teslos teorijomis pagal Stewarto Home‘o pasiūlytą idėją). Orgono akumuliatorių ir kitokias mašinas ketina sukonstruoti Lituvos jaunų menininkų grupė ir bienalės metu kosmine seksualine energija pakraus visus tekančio vandens šaltinius Alytuje. Taip ketinama pritraukti žymiai didesnes žmonių grupes, nes papildoma energija suteiks galimybę senstelėjusiems žmonėms džiugiai išgyventi meno netektį. 

AR JAU APSISPRENDEI TAPTI STREIKININKU?

O GAL TAU MIELIAU LĖTAI PŪTI KAPITALISTINIO SPEKTAKLIO MĖŠLE?

 

STASAC – Alytus  

 

Pergalvok visus savo gyvenime darytus „darymus“. Dabar atmesk visa, kas fiziologiškai būtina (arba žalinga) – tokius reiškinius, kaip kvėpavimas, miegas (rankos susilaužymas). Iš to, kas liko, išmesk socialinių poreikių patenkinimui skirtą veiklą – tai labai plati sritis, aprėpianti tavo darbinius ir prekinius-piniginius santykius, vartojimą, vaikų priežiūrą, mandagumą, balsavimą, šukuoseną ir dar daug daug visa ko. Iš viso to, kas dar liko, išmesk atstovavimą ir tarpininkavimą – tai irgi plati sfera, kuri iš dalies persipina su jau atmestomis veiklomis. Iš to, kas dar liko, atmesk visa, kas susiję su konkurencija. Dabar susikoncentruok į tai, kas dar liko ir buvo daroma vien todėl, kad tau tai patinka daryti. (Henry Flynt „Against „Participation“: Total Critique of Culture“)