EN|LT
_MENO STREIKO BIENALĖ___________
Antroji patikslinta rezoliucija dėl meno streiko kaip opozicijos „Vilniaus – Europos kultūros sostinės“ renginiams 2009 metais Print
Written by Redas Diržys   
Sunday, 21 December 2008 22:54

1. 2008 metų birželio 27–29 dienomis vykusioje meno streiko konferencijoje susikūręs Meno streiko vykdomasis komitetas (Art Strike Action Committee Alytus Chapter – ASAC-Alytus) buvo sąmoningai išformuotas, kad sudarytų sąlygas susikurti konkrečias užduotis formuluojantiems aktyvistų dariniams. Šiuo pagrindu iškart po konferencijos buvo įkurtas Antrasis laikinasis meno streiko vykdomasis komitetas Alytuje (Second Temporary Art Strike Action Committee Alytus Chapter – STASAC-Alytus), kurio pagrindinis tikslas – sabotuoti „Vilniaus – Europos kultūros sostinės“ renginius 2009 metais ir išsiskirstyti įgyvendinus savo ketinimus metams pasibaigus.

2. Meno streiko idėjos pritaikymas šiuo atveju įgauna visiškai kitokią prasmę nei visų anksčiau vykdytų meno streikų atveju. Jis yra nukreiptas į labai konkretų ir lokalų europinės sistemos taikinį. Mūsų apsisprendimas pasinaudoti klasikiniu ekonominiu ginklu prieš politinę struktūrą yra adekvatus atsakas neoliberalistinėms strategijoms meno srityje – vietoj visų taip lauktų ekonominių struktūrų (pvz., meno rinkos sukūrimo) ši apsireiškia politiniais žaidimais („kultūros sostinėmis“, „gugenheimais“ ir pan.).

3. Alytus – Europos meno streiko sostinė. Briuselio politikai vykdo kolonijinę Europos šalių prievartinio kultūrinimo ir „sueuropinimo“ politiką. Tam pasitelkiamas jau dešimtis metų vykdomas Europos kultūros sostinių projektas. Protestuodami prieš kultūros niveliavimą ir unifikavimą, skelbiame Alytų 2009 metų Europos meno streiko sostine. 2009 metų rugpjūtį Alytuje vyks svarbiausias metų kontrkultūros renginys – Alytaus meno streiko bienalė.

Read more...
 
...Jamas Seran Vencidos! (lt) Print
Written by Redas Diržys   
Wednesday, 24 December 2008 09:39
Todėl kreipiuosi į visus Lietuvos menininkus
Broli menininke, stabtelėk bent akimirkai, nukreipk savo kūrybos apakintą žvilgsnį į savo paties gyvenimą ir pripažink, kad esi absoliučiame skurde, ir ne tiek materialia, kiek dvasine prasme.

 

Read more...
 
Los Artistas Unidos...(lt) Print
Written by Redas Diržys   
Wednesday, 24 December 2008 10:37
„Jeigu tikslas – perduoti valdžią į pačių žmonių rankas, tai priemonės turėtų būti visuomeninių revoliucinių organų kūrimas: darbininkų tarybos, bendruomenės tarybos, komunos ir pan.
Jeigu tikslas – išlaisvinti žmogų kultūriškai, socialiai ir ekonomiškai, tai šį tikslą galima pasiekti „kultūros“ naikinimo priemonėmis.
Jeigu tikslas – išlaisvinti žmogaus prigimtį, tai reikia pasitelkti seksualines ir socialines priemones.
Jeigu tikslas – „visuotinumas“, tai ir priemonės turi būti „visuotinės“: viskas arba nieko.“
Benas Morea, „Juodoji kaukė“, Nr. 7, 1967 m. rugpjūtis / rugsėjis
Kodėl dažniausiai kovoti pakilę menininkai (gal geriau juos būtų įvardinti meno darbininkais) nesutaria tarpusavyje? Faktiškai visa menininkų vienybė subyra jau atsimušusi į pirmąsias dvi uolas: „kokį vaidmenį menininkas atlieka visuomenėje“ ir „dėl ko reikėtų kovoti“. Iš tiesų tai yra principinis klausimas apie tikslus ir priemones.
Read more...
 
Meno streikas 2009. Motyvacija ir įgyvendinimo būdai Print
Written by Redas Diržys   
Wednesday, 24 December 2008 16:10

Kiekvienas meno streikininkas turi įsisąmoninti, kad nei menininko vardas, nei jo kuriami produktai (paprastai vadinami menu) neturi jokios socialinės prasmės, jie yra tik simuliacinis elementas pridėtinei vertei sukurti. Čia nekalbu apie meno rinką, kuri egzistuoja tik ekonomiškai stipriose šalyse arba – dar tiksliau – tik keliuose ekonominiuose centruose: Niujorke, Londone, Berlyne, Milane... Kalbu apie tam tikrą biurokratinį kultūros antstatą, kurio tikslas – suteikti „žmogišką“ veidą liberaliam kapitalizmui kiekvienoje šalyje ir visame pasaulyje. Palaidokite iliuzijas – tai tik verslas! Verslas, kurį skatina ir remia stambųjį tarptautinį kapitalą aptarnaujančios nacionalinės politikos. Kažkodėl daugumai meno žmonių atrodo, kad meninėmis priemonėmis diskredituoti represines politines ir ekonomines struktūras yra garbingas užsiėmimas, bet faktiškai tokiu būdu jie tik dar labiau stiprina ideologinį ir kultūrinį neoliberalizmo antstatą, kuris ir remia tas pačias struktūras.

Read more...
 
Meno streiko bienalė Print
Written by Stewart Home   
Thursday, 08 January 2009 22:42

Preambulė. Neišvengiamai artėjanti Meno streiko bienalė jau 2009 m. apsireikš nedideliame Lietuvos miestelyje Alytuje. Be visų kitų deklaruojamų tikslų, bienalė skelbia atvirą opoziciją Linco ir Vilniaus įvardijimui Europos kultūros sostinėmis 2009 m. Antroji Meno streiko bienalė turėtų vykti 2011 m. Taline ir Turku kaip atsvara šių miestų buržuazėjimui.

Meno streiko bienalės idėją iškėlė Redas Diržys ir dar keli Rytų Europos aktyvistai. Laikinoji Meno streiko bienalės aukščiausioji vieno taryba (Londonas) dalyvaus Meno streiko bienalėje atsisakydama sukurti bet kokį naują darbą. Vietoj to plagijuos ir perdirbinės ankstesnių meno streikų medžiagą, taip pat užsiims ir kitokiu kultūriniu kanibalizmu. (Pastaruoju metu mūsų kelionės laiku įgalino Elžbietos laikų Londono kolonializmą ir todėl esame itin užsiėmę ištisų Šekspyro, Bacono, Middletono ir kitų autorių veikalų mėsinėjimais.)

Read more...
 
Meno streikas 2009: atsakymai į dažnai užduodamus klausimus Print
Written by STASAC   
Thursday, 22 January 2009 18:04

Ką menininkas turėtų daryti nekurdamas meno?

Šis klausimas gali kilti tik nuožmaus kapitalizmo sąlygomis, kuomet menininkas tampa vienos iš daugelio kraštutinai specializuotos visuomenės grupių nariu ir atlieka jam primestas funkcijas. Kontraklausimas šiuo atveju būtų – o ką daryti darbininkui, kuris visą gyvenimą prie konvejerio užsukinėjo šaldymo agregatų kairiojo vamzdelio antrąją veržlę...? Iš kitos pusės pažvelgus į šį klausimą galima pastebėti, kad menininkui kurti meną iš esmės yra ne tiek socialinis vaidmuo, bet privilegija daryti tai kas jam patinka ir už tai gauti pinigus. Faktiškai visuomenėje yra dirbtinai suformuota ištisa klasė privilegijuotų veikėjų, kurie gamina niekam nereikalingą produktą, skirtą privalomam daugumos vartojimui, nes priešingu atveju nukentėtų jų socialinis statusas. Ši „vertybinė“ sistema yra diegiama visomis įmanomomis valstybinės represijos formomis – edukacija, žiniasklaida, kultūrinės institucijos, policija. Tai ir yra vadinama terminu „kultūros mašina“.

 

 

Read more...
 
PIKETININKŲ APRANGA Print
Written by Stephanie Benzaquen   
Monday, 02 February 2009 22:41

Tai jūsų reikalas

 

„Ne abitas daro vienuoliu“ (Faux Semblant’o žodžiai, ištarti 1237 ir 1280 metais parašytoje poemoje Roman de la Rose).

„Tik kvailys nesprendžia pagal išvaizdą“ (Oscar Wilde)

 

 suknelių fabriko streikininkės, 1909

Apie galimą Alytaus meno streiko aprangą 

 

Išeities tašku pasirinkau drabužių mados tyrinėtojos ir kuratorės Deirdrės Clementės straipsnį „Streiko apranga ir jo svarba piketuojant“ (“Striking Ensembles: The Importance of Clothing on the Picket Line” - Labor Studies Journal). Straipsnyje autorė lygina moterų aprėdus dviejų XX a. pradžios streikų metu: 1909 metų suknelių streiko Niujorke metu ir per 3-io dešimtmečio pabaigos – 4-o dešimtmečio pradžios streikų bangą pietinių valstijų tekstilės fabrikuose. Kaip pabrėžė Clemente – moterys streikininkės suknelių fabrike akivaizdžiai perlenkė lazdą išreikšdamos savo moteriškumą: jos pasipuošė skrybėlaitėmis su daugybe plunksnų, dirbtinėmis gėlėmis, nulėpusiais atvartais, papuošalais, nėriniuotomis palaidinukėmis, kailiais ir apsiavė aukštakulniais.

 

Read more...
 
Kaip rengtis streiko metu – komentarai Stephanie Benzaquen tekstui Print
Written by Redas Diržys   
Sunday, 08 February 2009 19:07

Drastiškas moterų streikininkių aprangos stiliaus pasikeitimas per mažiau kaip 20 metų laikotarpį tuo būdu, kaip jį pagal istorinius šaltinius pateikė minėtame tekste Stephanie Benzaquen, mane paskatino parašyti šį komentarą. Visiškai sutinku su autore, kad šį pasikeitimą sąlygojo apsirengimo tendencijų virtimas kultūriniu fenomenu, o konkrečiau – mada. Taip, žinoma, galima sutikti, kad identitetas pagal drabužį yra labai svarbus bandant suformuluoti protesto priežasties argumentaciją, reikalavimus etc. Bet mane labiau domina aprangos kaip ikikultūrinės formacijos raiška ir vaidmuo pasipriešinimo kovoje. Madą aš būčiau linkęs traktuoti kaip hegemono primestą specializuotos grupės skiriamąjį bruožą, darbuotojo kortelę, jeigu norite.

 

Mokytojų streikas Alytuje. 2008 m.

 

Read more...
 
Be pavadinimo Print
Written by Laszlo Beke, [1972]   
Wednesday, 11 February 2009 13:01

 

 

 

Dėl visuotinio įstatymais įteisinto įpročio kaupti ir saugoti meno kūrinius, artimiausių amžių sandūroje prisikaupė tokia galybė paveikslų, skulptūrų ir dekoratyvinių objektų, kad prireikė įstatymiškai apriboti tolesnę jų produkciją. Pirmieji krizės požymiai jau pasirodė muziejų aplinkoje: saugyklos jau dabar per ankštos, kad sutalpinti visus darbus, ir juos reikia talpinti gatvėje, kur vis dažniau kyla ir eismo problemų. Tokiu būdu minėtieji rajonai galėjo būti pasiekiami tik lėktuvais, arba fiziškai prastumdžius krūvas visokiausių „peizažų“, „aktų“ ir „biustų“. Kas galėjo išsikėlė gyventi į kaimus. Situacija tapo grėsminga.

Read more...
 
PASTABOS APIE MENO STREIKO BIENALĖS STRUKTŪRĄ Print
Written by STASAC   
Saturday, 28 March 2009 21:16

 

Stephanie

 -Kad galėtume galvoti apie bienalės įgyvendinimą reiktų peržvelgti ir principines veikas, kurios yra atliekamos streiko metu (piketininkų užtvaros, žygiavimai su megafonais, stalai su maistu, plakatai, transparantai, atsišaukimai ir pan.). Bet iš kitos pusės jie gali būti kiek pavojingi, nes apribos bienalės vystymą menine (norėjau pasakyti organiška) kryptimi. Bet rengiant meno streiko bienalės struktūrą  reikėtų išlaikyti sąryšį tarp šių sferų.

 

Redas 

Šiuo metu visą renginį matau kaip dviejų principų kombinaciją: piketininkų manifestacija (nemeninė estetika) derinama su tuo, ką galima būtų įvardinti „menine abstinencija“ – tai, kad menininkai daro savo mėgstamus veiksmus iš anksto žinodami, kad nebus ne tik jokios specialiai paruoštos publikos, bet niekas jų veiksmų net nedokumentuos (išskyrus, galbūt, policininkus, nes tai įeina į jų pareigas šiuo metu). Kaip tai suderinti? Tai ir yra pagrindinis klausimas. Iš vienos pusės organizacinis komitetas stengsis gauti leidimus pagrindinėms „politinėms“ manifestacijoms, o tuo tarpu menininkai visos savaitės metu organizuojuos individualius reidus mobiliomis grupėmis iki 10 žmonių (tiek, kiek leidžia įstatymai). Bet struktūriniu pagrindu be abejonės bus pats dalyvių bendravimas. Jis nebus toks formalizuotas kaip konferencija, bet šiek tiek struktūruotas, kad neišskystų jau pirmą dieną.

Read more...
 
MENO STREIKO BIENALĖ: PAGRINDINĖS REKOMENDACIJOS Print
Written by Martin Zet & Redas Diržys   
Saturday, 28 March 2009 21:35

 

1. Kiekvienas, atvykstąs į Alytaus meno streiko bienalę, yra menininkas. Tik atvykęs/usi į Alytų, menininkas/ė privalo apsispręsti, ar jis/ji dalyvauja streike, ar aklai tęsia savo meninę veiklą (reikalingi ir vieni, ir kiti – pirmieji, kad būtų bendra tvarka palaikomi ir skatinami, antrieji – kad  būtų pirmųjų nepakantumo taikiniai – streiklaužiai).

 

2. Visuomeninėje erdvėje streikininkai veiks be jokių tvarkaraščių ir apribojimų, nebus jokios dokumentacijos. Bet koks bandymas dokumentuoti savo veiksmus bus laikomas streiklaužišku.

Read more...
 
MENO STREIKO BIENALĖ: BENDROSIOS TAISYKLĖS Print
Written by Martin Zet & Redas Diržys   
Saturday, 28 March 2009 21:42

 

visiems chaoso priešams – tiems, kas tiki tvarka; kuriems ji būtina ir kurie negali nei gyventi, nei streikuoti be instrukcijų

Read more...
 
MENININKŲ PROFSĄJUNGOS KONSTITUCIJA Print
Written by Martin Zet   
Friday, 10 April 2009 20:15

[Pasiūlymas ryžtingai pratęsti Alytaus meno streiko bienalės iniciatyvas] 

Menininko ginklas – aštrus ir beformis! 

 

ĮŽANGA 

 

     MENININKŲ PROFSĄJUNGOS arba REVOLIUCINIŲ MENININKŲ PROFSĄJUNGOS, arba MENININKŲ REVOLIUCINĖS PROFSĄJUNGOS įkūrimas būtų žingsnis, kurio ištisus metus norėjau išvengti dėl savo prigimtinės neapykantos institucinei veiklai, natūrą keičiančiai struktūra. Bet šiandien, XXI a. pradžioje, šio žingsnio jau nebegalima nežengti. Situacija kritinė – menininkai privalo peržengti savo vidinių nesutarimų barjerus ir vienytis, kad galėtų atsilaikyti prieš šiandieninės kultūros sferos žvėriškumus. Menininkai privalo galų gale sukurti bent jau minimalią juos atstovaujančią struktūrą, kuri suburtų šiuos itin egocentriškus žmones, neapkenčiančius jau paties atstovavimo kvapo.

Read more...
 
DRC PAREIŠKIMAS Print
Written by The Dead Revolutionaries Club   
Friday, 17 April 2009 21:41

 

Mirusių revoliucionierių klubas (DRC - The Dead Revolutionaries Club) oficialiai skelbia savo dalyvavimą Alytaus meno streiko bienalėje 2009 m. rugpjūčio mėn. Mes planuojame, konceptualizuojame, vystome ir organizuojame Alytaus meno streiko bienalės skyrių niekam nežinomoje konkrečioje Johannesburgo vietoje. 5 dienas mes nepagaminsime jokio meno. Kiekvieną dieną bus rašomos ataskaitos apie tai, kad nepastebėta jokios dokumentacijos, jokių teiginių ir jokių materialių produktų. Tokiu būdu bus sukurta tik tiesioginė nenutrūkstama minčių srovė, bet ji niekada nebus užrašyta kaip tekstas. Apžvalgos nebus skaidrios, paaiškinamos ir išverčiamos – jos bus betarpiškai vietinės reikšmės, radikaliai savitikslės ir bekompromisės. Mes nieko nepasižadame pristatyti. Ir, kadangi tyla jau savaime yra pristatymo forma , mes atsisakome ir tylėti, ir kelti triukšmą, tiek struktūruotą, tiek bet kokį. Net ir šis pareiškimas yra neesminis. Vos tik gavęs jį turi atsiimti.

Read more...
 
MENO STREIKAS/ GANAS MEI MONDALAS, 1951, INDIJA Print
Written by Lalu Prasad   
Friday, 17 April 2009 21:47

 

Ponai ir Ponios,

 

Jūsų internetinio puslapio adresą gavau iš savo brolio.

Manau, kad jums įdomu būtų išgirsti apie meno streiką, kurį 1951 metais Andamano Indijos Neilo saloje paskelbė mano tėvas kartu su dar trimis tapytojais. Mano tėvas Ganas Mei Mondalas 1933-38 metais studijavo miniatiūrų tapybą Kalkutos meno akademijoje. 1939 metais jis išsikėlė gyventi į Port Blairą Andamano salose. Charles’as Francis Waterfallas jį pasamdė tapyti portretus. Tėvas persikėlė gyventi į Andamanų Rosso salą – rytų Paryžių. 11 metų jis buvo priverstas tapyti britų karininkus ir jų žmonas. 1951 m. vasario 1 d. jis kartu su dar trimis tapytojais iš Neilo salos paskelbė trijų savaičių meno streiką. 1952 metais jis mirė sulaukęs 39 metų amžiaus.

Read more...
 
ATSIŠAUKIMAS DĖL VISUOTINO STREIKO 2012 M.. Print
Written by A Situationist Worker   
Saturday, 16 May 2009 20:44

 

 

(visą atsišaukimą galima rasti čia)

Atsišaukimas - situgrafinis (dezorientuotas - reikia žiūrėti iš visų pusių)

 
007/700 DVASIOS DARBININKŲ INDUSTRINĖS SĄJUNGOS LINK Print
Written by A Situationist Worker   
Thursday, 16 July 2009 19:15

 

 

 

Antrojo laikinojo meno streiko vykdomojo komiteto Alytaus skyrius (STASAC-Alytus) paskelbė meno streiką, nukreiptą prieš ES iniciatyvą paskelbti Vilnių Europos kultūros sostine 2009 m.  Tuo pačiu STASAC pakvietė viso pasaulio menininkus prisijungti palaikančiais streikais per visus 2009 m.

 

Skirtingai nei Gustavo Metzgerio ir Meno darbininkų koalicijos (Art Workers Coalition) 7-ame dešimtmetyje iškelta iniciatyva boikotuoti meno institucijas, ši iniciatyva, kaip, beje, ir 1986 m. paskelbta Stewarto Home‘o iniciatyva nekurti meno laikotarpiu nuo 1990 iki 1993 m., orientuota į pačių menininkų provokavimą susivokti „meno“ ir „menininko“ sąvokose. Prieš tai vykę streikai buvo nukreipti prieš Meną, kaip specifinę buržuazinę konstrukciją ir siūlė priimti naują „kultūros darbininko“ poziciją.

 

Meno streikas nėra pagrįstas nei konkrečiu darbu, nei regionu, nei profesija – todėl šnekėti reikėtų ne apie darbo sąjungą, ne apie Profesinę sąjungą, bet greičiausiai apie Industrinę sąjungą, suvokiant kultūrą kaip industriją. Tuo pačiu tai yra ir pasipriešinimas bogdanovistinei Proletkulto (arba proletarinės kultūros) sampratai, kuri teigia trinitarinę struktūrą: proletarinės sąjungos sieks ekonominių tikslų, Komunistų partija – politinių, o Proletkultas užtikrins kultūrinius ir dvasinius gyvenimo aspektus. Mes privalome ieškoti galimybės integruoti visas šias sritis į savo kasdienį gyvenimą ir užtikrinti tiesioginę kontrolę, kurią vykdys patys dirbantieji.

Read more...
 
DVASIOS DARBININKŲ INDUSTRINĖ SĄJUNGA: ATSIŠAUKIMAS Print
Written by A Situationist Worker   
Thursday, 16 July 2009 19:35

 

Atsišaukimą galima parsisiųsti čia

 
ATSIŠAUKIMAS Print
Written by Karen Karnak   
Thursday, 16 July 2009 19:37

 

 

 

Bičiuliai darbininkai,


IWW struktūra suteikia galimybę darbininkams suvokti saviorganizacijos principus, kai šie yra pagrįsti:

1. darbu

2. industrija

3. regionu.

 

Tai suteikia galimybę darbininkams priklausyti daugiau nei vienai industrinei sąjungai. Taip pat tai suteikia galimybę priklausyti industrinei sąjungai netgi tuomet, kai darbininkas jau nebedirba minėtoje industrijoje, arba pradėti organizavimą nuo pat pradžių toje sferoje, ar darbe, ar industrijoje, ar regione, kur yra vykdoma veikla ir žmonės nėra organizuoti.

Read more...
 
TRIŠALIO FUTBOLO TAISYKLĖS Print
Written by STASAC pagal Luther Blisset   
Friday, 07 August 2009 18:56

 

Pirmasis trišalio futbolo idėją iškėlė danų menininkas ir sutuacionistas Asgeris Jornas bevystydamas savo trialektikos (trinitarinė struktūra pakeisianti dialektiką) sąvoką. Mes dar neištyrėme, ar jis visgi organizavo konkrečias šio žaidimo varžybas, bet stengiamės tai išsiaiškinti. Pirmąsias oficialiąsias žaidynės organizavo LPA (Londono psichogeografijos asociacija) Glazgo anarchistų vasaros mokyklos metu 1993 metais. Sklinda gandai, kad visu dešimtmečiu anksčiau pats Lutheris Blisset organizavo neoficialias žaidynes tarp jaunimo grupių Watforde (Anglija). Deja, to įrodyti neįmanoma. Bet ir be to Blisset vardas yra neatsiejamas nuo trišalio futbolo esmės.  

Šio žaidimo esmė –agresijos ir konkurencijos (taip būdingos tiek normaliam futbolui, tiek bipoliariniam mąstymui) eliminavimas. Skirtingai nuo dvipusio (normalaus) futbolo komandos neskaičiuoja įspirtų įvarčių. Skaičiuojami tik praleisti įvarčiai ir laimi komanda, praleidusi jų mažiausiai. Toks žaidimas dekonstruoja mitinę normalaus futbolo bipoliarinę struktūrą, kurioje „mūsiškiai“ kaunasi su „kitais“, o teisėjas savo mimikomis demonstruoja esąs visiškai „neutralus“ – panašiai kaip žiniasklaida ir valstybinės struktūros, stebėdamos klasių kovą visuomenėje. Trišaliame futbole yra išsilaisvinama nuo skirstymo į herojus ir „lūzerius“, nes galimybių spektras labai išsiplečia.

 

Read more...
 
NUMATOMA STREIKO BIENALĖS DARBOTVARKĖ Print
Written by STASAC   
Saturday, 08 August 2009 18:22

Antradienis, rugpjūčio 18 d.

10.00 – 11.00 – pirmasis visų meno streikininkų ir juos palaikančiųjų asmenų  susirinkimas – tokie numatomi kiekvieną darbo dieną. Jo metu sprendžiami pagrindiniai organizaciniai ir saviorganizaciniai klausimai, pasiskirstoma darbais, koreguojamas tvarkaraštis (Alytaus dailės mokykla, S. Dariaus ir S. Girėno g., nr. 25, Alytus)

16.00 – 18.00 - planuojamas teorinis breinstormingas su Franco Berardi-Bifo, diskusijos (Alytaus dailės mokykla)

Read more...
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2