EN|LT
Castor & Pollux

EN

multiple name used by Lithuanian cultural terrorists. Since their appearence in Lithuanian cultural press in early 2006 they published huge ammount of counter-cultural texts which gradually obtained coherent revolutionary retorics and stepped away from narrow cultural ghetto into wider social-political contexts.

LT

Lietuvos kultūrinių teroristų kolektyvinis pseudonimas. Jie pradėjo šiuo vardu pasirašinėti savo kontrkultūrinius kritinius tekstus jau 2006 metais. šiuo metu jie aktyviai reiškiasi platesnėje socio-politinėje erdvėje ir siejami su radikaliuoju kairiuoju diskursu.

 

................................................................................................................................. Castor&Pollux: Garsinkime Vilnių – Europos protestų sostinę!
Written by Castor & Pollux   
Saturday, 14 February 2009 18:13

  Castoras su Polluxu, vieni pirmųjų griežtai pasisakę prieš ydingą „Vilniaus – Europos kultūros sostinės“ (VEKS’o) misiją, siūlo savaip tęsti VEKS’o projektą ir paversti Vilnių kultūringų protestų ir meniškų riaušių sostine.

 

Castor: Šiandien, kai jau, atrodo, net akli praregėjo ir pamatė, kad VEKS‘as tėra mėšlo krūva, atsirado ir naujos tendencijos – gero tono požymiu tapo atsiriboti nuo tos organizacijos ir kartas nuo karto šliukštelti ant jos pamazgų. Kaip manai, ar jau praėjo tas laikas, kai jie visi (turiu galvoje VEKS‘o vadybininkus) galėjo garbingai „uždaryti“ savo veiklą?
Last Updated on Saturday, 14 February 2009 18:30
Read more...
 
Meno streikas – prieš kultūrinę Lietuvos okupaciją
Written by Castor & Pollux   
Thursday, 08 January 2009 22:25

Artėjant susikompromitavusiai datai – Vilniaus paskelbimui Europos kultūros sostine, nepavargstantys kontrkultūrininkai Castoras su Polluxu prabyla apie kultūrą, kaip apie dominavimo, masių valdymo ir „minčių inžinerijos“ įrankį. Pasitelkę „tautinio pilvažmogio“ metaforą, jie demaskuoja pastarojo 20-mečio Lietuvos kultūros politiką ir kviečia radikaliausiam kultūriniam veiksmui – visuotiniam Lietuvos menininkų streikui.

Castor: Ką apskritai tau reiškia „kultūros“ sąvoka? Ar iš tikrųjų tai – ne auksinis falas, ne fetišas, kurį nusilipdė pasisotinę pilvažmogiai, numetę ant žemės nugraužtą kaulą? Ar „kultūra“ nepriklauso tai įtartinų vertybinio antstato sferai, kurioje klesti visokiausi iškrypimai – darbas, valstybė, nuosavybė, privatus individas?

Pollux: „Kultūra“ – tai žodinis fantomas, kuris įvardija tiek daug skirtingų reiškinių ir prieštaringų procesų, kad praktiškai neįvardija nieko. Intelektualų galvose knibžda daugybė įvairių kultūros apibrėžimų, tačiau vienas populiariausių ir suprantamiausių skamba taip: kultūra – tai elgesio taisyklių ir mąstymo normų rinkinys, kuris padeda atskiram žmogui prisitaikyti ir išgyventi, o visai žmonijai – tiesiog išlikti. Kitaip tariant, kultūra reikalinga tam, kad mes vienas kito neišskerstume. Tokia yra pati bendriausia kultūros samprata.

Last Updated on Sunday, 21 February 2010 19:36
Read more...