EN|LT
MENININKŲ PROFSĄJUNGOS KONSTITUCIJA Print
Written by Martin Zet   
Friday, 10 April 2009 20:15

[Pasiūlymas ryžtingai pratęsti Alytaus meno streiko bienalės iniciatyvas] 

Menininko ginklas – aštrus ir beformis! 

 

ĮŽANGA 

 

     MENININKŲ PROFSĄJUNGOS arba REVOLIUCINIŲ MENININKŲ PROFSĄJUNGOS, arba MENININKŲ REVOLIUCINĖS PROFSĄJUNGOS įkūrimas būtų žingsnis, kurio ištisus metus norėjau išvengti dėl savo prigimtinės neapykantos institucinei veiklai, natūrą keičiančiai struktūra. Bet šiandien, XXI a. pradžioje, šio žingsnio jau nebegalima nežengti. Situacija kritinė – menininkai privalo peržengti savo vidinių nesutarimų barjerus ir vienytis, kad galėtų atsilaikyti prieš šiandieninės kultūros sferos žvėriškumus. Menininkai privalo galų gale sukurti bent jau minimalią juos atstovaujančią struktūrą, kuri suburtų šiuos itin egocentriškus žmones, neapkenčiančius jau paties atstovavimo kvapo.

 

 

PRADINIAI APMATAI IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI

 

2009 m. rugpjūčio 18-23 dienomis Alytuje vyksiančioje meno streiko bienalėje streikininkams primygtinai siūlome apsvarstyti menininkų profsąjungos (bet kuriuo įmanomu vardu) įkūrimą, jos tikslus ir siekius, funkcijas bei ateities vizijas. Manome, kad tai būtų logiška Jungtinio meno streiko fronto (jeigu toks susiformuotų) transformacijos išdava. Jeigu Jungtinis meno streiko frontas nesusiformuotų – siūlome įjurti menininkų profsąjungą (toliau MP) kaip tarptautinę menininkų sąjauką*.

 

Diskusija labiau reikalinga, kad pri(si)keltų mūsų sąmonė, nes konstitucija jau tvyro šiame dokumente. Jame numatyta ir jos likvidavimo forma. Diskusija garantuos ištakų įvairovę –priimtinausią MP vertybę.

 

MP neturės vieno bendro pavadinimo – šiam laikinam bet kryptingam reiškiniui apibūdinti gali būti naudojami patys įvairiausi vardai.

 

 

SUVĖLUOTOS (ĮSISENĖJĘ) PRIEŽASTYS

 

Socialinis tokios sąjaukos poreikis jau seniai sklando ore, nes įvairiausiems socialiniams sluoksniams priklausančių sukčių vykdomas ir kasdien stiprėjantis vargšų naivių menininkų žeminimas bei išnaudojimas seniai peržengė visas toleruotinas ribas. Šios sąjaukos patrauklumą stiprina taktinė gudrybė, pagrįsta masiniu ir aštriu puolimu. Sąjauka tuo pat metu yra visiškai neapibrėžtos formos, todėl kontrsmūgis tampa nebeįmanomas.

 

MP nėra slaptoji organizacija – atvirkščiai – ji yra VISIŠKAI VIEŠA, bet tokia sujaukta, kad sunku ją suvokti. Principinis sąjaukos chaosas sunaikins net menkiausią sinchronizacijos galimybę, todėl bet kokie tiriamieji darbai (jeigu tokių bus imtasi) neturės jokių perspektyvų. Dėl tos pačios priežasties šį reiškinį bus sunku nukenksminti ir kitu jėgos struktūrų pamėgtu triuku – rekuperavimu į „meno istoriją“.

 

Sąjauka – tai procesas, o ne produktas. Bandymai sąjaukos veiksmus paversti meno sistemos produktais bus traktuojami kaip kontrveiksmai. Jie bus diskredituojami. Kad būtų aiškiau, pasakysime: mes nesiekiame fiziškai sunaikinti savo priešų – mūsų priemonės juos privers diskredituoti pačius save. Mes siekiame iš meno sferos išguiti pažeminimą.

 

Sąjaukos struktūra – tiesioginė demokratija: niekas nedeleguoja savo balso galios jokiam tarpininkui. Kiekviena(s) pasikliauja tik savo rankomis (ar gerkle). Jokių rinkimų, jokių lyderių, jokių instrukcijų – tik šie pradiniai apmatai, kurie nėra instrukcijos, o greičiau informacija apie savo rankose turimą galingą ginklą. Niekas nieko nebeišnaudos. Kiekvienas galės savirealizuotis ir visada suras sau vietos šalia kolegos, jei to tik panorės. Veikdamas pats sau, veiks ir visų kitų labui. Principas „tu man – aš tau“ bus pakeistas kryptingo geranoriškumo principu – AMŽINA GĖDA TIEMS, KAS EMOCIJAS NORI PAVERSTI PELNU!

 

Jokių nario mokesčių, jokių narysčių – įmanomos tik trumpalaikės sąsajos su viena ar kita pasirinkta MP forma. Niekas neturi žinoti, kas ir kam priklauso.

 

MP veiklos terminas – vieneri metai (nuo 2009 m. rugpjūčio 24 d. iki 2010 m. rugpjūčio 24 d.). Svarbiausia – ieškoti įvairiausių jos įgyvendinimo būdų, o po to išsiskirstyti, kol struktūra dar netapo pripažinta. Tokiu būdu bus išvengta, kad šis reiškinys nebūtų panaudotas prieš jį patį. MP neprivalo subręsti – ji jau pakankamai brandi ir tokiu pavidalu. MP – tai labiau dvasinis poreikis ir fizinė veikla.

 

Viena iš pamatinių MP strategijų – POTENCIONALAUS MIEGO BŪSENA. Niekada negali būti tikras, kada ji miega, o kada budi. Netgi neaišku, ar ji išvis yra. Tikslai: PUOSELĖK DIDESNĘ VISUMĄ NEI NUOSAVAS EGO! REMK SAVO KARTOS SĄMONINGUMĄ! SAUGOK MŪSŲ MINČIŲ KOOPERATYVĄ! BŪK SOLIDARUS, BET JO NEDEMONSTRUOK!

 

Apribojimus susikurkite patys.

 

¡LOS ARTISTAS UNIDOS JAMÁS SERAN VENCIDOS!

 

 

 

* antiorganizacija, kuri dezorientuoja priešą bei tvarką prižiūrinčias institucijas vadovaudamasi natūralaus sujaukimo principu

 

 

 

Martin Zet, ZCCA-Libusin (paskelbęs neribotą streiką)

      Redas Diržys [šiek tiek nutolinęs nuo originalo teksto beversdamas], STASAC-Alytus