EN|LT
007/700 DVASIOS DARBININKŲ INDUSTRINĖS SĄJUNGOS LINK Print
Written by A Situationist Worker   
Thursday, 16 July 2009 19:15

 

 

 

Antrojo laikinojo meno streiko vykdomojo komiteto Alytaus skyrius (STASAC-Alytus) paskelbė meno streiką, nukreiptą prieš ES iniciatyvą paskelbti Vilnių Europos kultūros sostine 2009 m.  Tuo pačiu STASAC pakvietė viso pasaulio menininkus prisijungti palaikančiais streikais per visus 2009 m.

 

Skirtingai nei Gustavo Metzgerio ir Meno darbininkų koalicijos (Art Workers Coalition) 7-ame dešimtmetyje iškelta iniciatyva boikotuoti meno institucijas, ši iniciatyva, kaip, beje, ir 1986 m. paskelbta Stewarto Home‘o iniciatyva nekurti meno laikotarpiu nuo 1990 iki 1993 m., orientuota į pačių menininkų provokavimą susivokti „meno“ ir „menininko“ sąvokose. Prieš tai vykę streikai buvo nukreipti prieš Meną, kaip specifinę buržuazinę konstrukciją ir siūlė priimti naują „kultūros darbininko“ poziciją.

 

Meno streikas nėra pagrįstas nei konkrečiu darbu, nei regionu, nei profesija – todėl šnekėti reikėtų ne apie darbo sąjungą, ne apie Profesinę sąjungą, bet greičiausiai apie Industrinę sąjungą, suvokiant kultūrą kaip industriją. Tuo pačiu tai yra ir pasipriešinimas bogdanovistinei Proletkulto (arba proletarinės kultūros) sampratai, kuri teigia trinitarinę struktūrą: proletarinės sąjungos sieks ekonominių tikslų, Komunistų partija – politinių, o Proletkultas užtikrins kultūrinius ir dvasinius gyvenimo aspektus. Mes privalome ieškoti galimybės integruoti visas šias sritis į savo kasdienį gyvenimą ir užtikrinti tiesioginę kontrolę, kurią vykdys patys dirbantieji.

 

 

Tokį tikslą sau kelia Duomenų šachtininkų streikas, kurį paskelbė Darbininkas-situacionistas (Situationist Worker) „Dieviškumo amžiaus pabaigoje“, kaip procesą, atvesiantį į visuotinį 2012 m. streiką. Bet vietoj organizavimosi kaip duomenų šachtininkai yra siūloma šachtininkų, kaip proletariato avangardo idėja, o realia proletariato komunikavimo forma pasirenkama pasaulio darbininkų industrijų organizacijos IWW struktūra – šachtininkai joje įtraukti kaip viena pirmųjų industrinių sąjungų (200 – iš kart po žemdirbių, kurie žymimi 100). IWW numeracijos sistema, kuria organizuojamos industrinės sąjungos yra daugiau nei komunikavimas tarpusavyje – tai atminties sistema ir semantinės erdvės organizavimas – tai ontologija ir topologija. IWW proletarizacijos sistema atvirai oponuoja buržuazinėms masoniškosioms sistemoms, kaip semantinis tinklas, ar dešimtainė Dewey sistema.

 

IWW struktūrą šiuo metu sudaro numeracija nuo 100 iki 600 ir atliepia pasaulio darbininkų organizacijos sanklodą. Ateityje ji gali būti keičiama ir tapti šešioliktaine sistema. Iš bėdos duomenų šachtininkai galėtų organizuotis po Komunikacijų ir kompiuterininkų industrinės sąjungos  (560) vėliava, bet šiuo metu menininkams ir tiems kultūros darbininkams, kurie atsisako menininko vaidmens, nėra konkrečios industrinės sąjungos vienijimuisi – bent jau kitokios, nei rekreacijos ir pramogų darbininkų industrinė sąjunga (630).

 

Todėl siūlau vietoj bandymo atskirti vienokias ar kitokias darbo medžiagas ar naudojamas priemones, ieškoti bendrų dvasinių gamybos konstrukcijų, su kuriomis mes visi susiduriame. IWW struktūra šiuo metu varijuoja nuo 100 iki 600, todėl mes galėtume konstatuoti, kad jos ribos yra 000 ir 700. Siūlydami 007/700 mes savo ruožtu proletarinę organizaciją priešpastatysime hermeneutinės magijos epochinei sistemai, kurios pradininkas buvo Johnas Dee.

 

Organizuodamiesi kaip dvasios darbininkai mes galime šlietis prie industrijų, kuriose dvasios darbininkai dažniausiai yra įdarbinami – prie pramogų ir karinių struktūrų. Dvasinis karas – tai bene labiausiai vystyta karybos forma per pastarąsias dekadas. Tai parodo, kad būtent kultūrinė produkcija ir propaganda yra tos sritys, kurių kontrolę turi perimti ją gaminantys darbininkai. Tai parodo ir dar vieną IWW organizacijoje – karinių struktūrų darbininkų sąjungos nebuvimas. Šnekame apie armiją, laivyną ir oro pajėgas, o jeigu dar tiksliau – apie ginklų gamybą ir paskirstymą. Mes kalbame apie neišvengiamą proletariato ginkluotą sukilimą ir šia linkme turėtų vykti visa organizacija. Tikiuosi, kad dvasios darbininkų sąjunga per žingsnį priartins prie galutinio tikslo.

 

Nuorodos ir šaltiniai:


Industrial Workers of the World: http://iww.org

About Alytus Art Strike Activity: http://www.alytusbiennial.com/index.php/about

The Art Strike Papers: http://stewarthomesociety.org/artstrik.htm

Situationist Worker - The End of the Age of Divinity:                                               http://antisystemic.org/SW/TheEndOfTheAgeOfDivinity-Enkutatach409.pdf