EN|LT
GALUTINE REZOLIUCIJA: ALYTAUS MENO STREIKO BIENALE – IVYKO, MENAS – NUMALŠINTAS Print
Written by STASAC   
Monday, 14 September 2009 22:27

1. Vadovaudamasis 2008 m. liepos 3 d. paskelbtoje „Antrojoje patikslintoje rezoliucijoje del meno streiko kaip opozicijos „Vilniaus – Europos kulturos sostines“ renginiams 2009 metais“ numatytais tikslais ir uždaviniais, STASAC skelbia juos igyvendines.

  

 

2. Todel STASAC teigia, kad bienale ivyko, o menas joje buvo numalšintas: visa bienales vyksmo laikotarpi menininkai, aktyvistai ir jiems prijauciantys asmenys kaip lygus su lygiais surado galimybiu bendrai veiklai bendroje erdveje. Buvo eliminuota bet kokia konkurencija, hierarchine diferenciacija, spektakliškumas (nebuvo jokiu žiurovu, tik dalyviai). Be to, viskas vyko draugiškoje ir linksmoje aplinkoje.

 

3. Eksperimentinis Alytaus bienaliu formatas igavo (kaip pastebejo Stephanie) visuotinio eksperimento pavidala.

 

4. Tiek vietine, tiek internacionaline menininku bendruomene buvo sukresta „šventvagiško“ rimtosios kulturos ir jos išsigimeliškiausio pavidalo – VEKS‘o – antpuolio. „Vilniaus – Europos kulturos sostines“ projektas del vidines korupcijos sužlugo pats, todel streiko kampanija tik dar labiau sustiprino žmoniu abejones institucionalizuotos kulturos reikalingumu.

 

5. STASAC prisižista nesugebejes surasti jokio patikimo kontakto pratesti Europos kulturos sostiniu boikotus netolimoje ateityje jau numatytuose miestuose, nors ir sulauke palaikymo iš jau buvusiu „sostiniu“ pilieciu.

 

6. STASAC sugebejo integruoti vietines bendruomenes narius (ypac jaunima), susiklosciusia kapitalistine meno sistema nepatenkintus menininkus, nacionalinius ir tarptautinius visuomeninius aktyvistus bei teoretikus bendriems tiesioginiams kontrkulturiniams veiksmams.

 

7. STASAC toliau teigia, kad jokie meno streiko dokumentai, foto bei video medžiaga neturi, neturejo ir netures jokios menines vertes. Visi sukurti vaizdiniai nieko bendra neturi ir su paciu ivykiu, nebent jie atspindi atskiru tikroves dokumentuotoju išsilaisvinimo nuo išankstiniu nuomoniu ir ideologijos procesa. Svarbiausias tikslas – noras buti kartu ir kolektyviniai kurybiniai veiksmai.

 

8. STASAC buvo netiesiogiai apkaltintas, kad dailiosios lyties atstoves tarp pakviestuju sudare vos ne absoliucia mažuma. STASAC teige ir teigia, kad niekas nebuvo specialiai kviestas i meno streika, kol nepareiške noro atvirai prisideti prie bendro reikalo, o moteriškoji menininku ir/ar aktyvistu dalis arba buvo pasyvi, arba skeptiška, arba tiesiog pasirinko itin feministini kelia – dar intensyviau kurti, kol vyrai streikuoja... STASAC spjove i politini korektiškuma. Bet renginio metu ši „problema“ išnyko prie bendros fiestos prisijungus triuškinanciai vietiniu merginu daugumai.

 

9. STASAC dekoja visiems prisijungusiems prie šio ivykio, visiems diskutavusiems, palaikiusiems bei kritikavusiems, o taip pat tikisi tolimesnio bendradarbiavimo ateityje, tik jau aukštesniame (savi)organizacijos lygmenyje.

 

10. STASAC pripažista, kad nesugebejo integruoti vientisos revoliucines grupes, kuri galetu kryptingai eiti užsibrežto tikslo link. Bet to ir nebuvo siekiama prieš rengiant streika. Mes ruošemes tik sudaryti situacija, kurioje visi dalyviai pajustu bendrumo poreiki, ir ju smegenyse ivyktu reikalingi poslinkiai šia linkme. STASAC tikisi, kad dalyviai padarys reikiamas išvadas ir ivairiomis formomis prates tiesioginio veiksmo akcijas prieš kapitalistini susvetimejima bei fragmentacija. O labiausiai tikimes, kad žmones prades daugiau bendrauti ir vienysis i didele bendra sajunga.

 

11. Sekdamas savo deklaruotu trumpalaikiškumu, STASAC skelbia savo atsistatydinima ir palieka erdve rastis nauju pajegu vadovaujamiems (anti)kulturiniams dariniams. Tikimes, kad pavadinimu išradingumas (bent jau toks, koks buvo demonstruojamas Alytaus meno streiko metu) bei veiklos kryptingumas nenuvils ir ateityje.

  

SUSITIKSIME KOVOS LAUKE PAKEITE VARDUS, BET NE VELIAVAS!

  

Redas Diržys

 

STASAC-Alytus

 Alytus, 2009 m. rugsejo 12 d.