EN|LT
STEIGIAMOJI BRIGADOS MENO STREIKO INFORMACIJAI KAUPTI IR SKLEISTI [ASIMDB] REZOLIUCIJA Print
Written by ASIMDB   
Monday, 28 September 2009 11:46
  1. Po STASAC išsiskirstymo dalis buvusių komiteto narių savo asmeninėmis pastangomis ir toliau nuolat papildo Meno streiko bienalės tinklapį, skleidžia informaciją apie meno streiko keliamas idėjas bei atlieka kitus koordinacinius darbus. Kad struktūruoti visą koordinacinį procesą mes steigiame laikinąją brigadą, kurios tikslas: meno streiko idėjų kaupimas ir sklaida (Art Strike Information Maintenance and Dissemination Brigade – ASIMDB)
  2. Brigada rūpinsis Alytaus meno streiko kampanijos dokumentais ir medžiaga, teiks informaciją bei toliau vykdys šią veiklą, nes streiko kampanija tęsiama individualiomis aktyvistų pastangomis – buržuazinis meno pasaulis neturi žinoti, iš kur ateis naujas antpuolis ar kada jis pasibaigs – jie turi nuolat nejaukiai jaustis. Todėl ir aiški streiko kampanijos pabaiga nebus akcentuota.
  3. Brigada prisiims visą atsakomybę dėl meno streiko idėjų sklaidos tarp menininkų ir meno vartotojų (o taip pat ir prieš juos).
  4. Brigada laikinai perima koordinacinį vaidmenį iš STASAC ir inicijuos naujų kontrkultūrinių struktūrų steigimą bei vykdys agitaciją.
  5. Brigada aktyviai rems visas Alytaus meno streiko idėjų pagrindu atsiradusias iniciatyvas visame pasaulyje.
  6. Brigada palaiko iniciatyvą steigti psichodarbininkų (Psychic Workers) skyrių pasaulio industrinių darbininkų asociacijoje (IWW).
  7. Brigada kviečia visus meno streikininkus nesustoti ir ieškoti naujų „rimtosios kultūros“ griovimo formų visame pasaulyje.

 

 

Redas Diržys, Brigada meno streiko informacijai kaupti ir skleisti [ASIMDB]

2009 m. rugsėjo 28 d., Mechikas