EN|LT

The Dead Revolutionaries Club

The Dead Revolutionaries Club came about through a long process that we do not have the time, money and energy to bore you with except to say we were tired of seeing the same ol'dry uninteresting art writing, the same ol' usual suspects, the same ol' boring perspectives and especially the lack of criticality in the South African art scene. You may wonder why Dead Revolutionaries? Somehow revolutionaries, just like artists, gain star-like status once they are dead and so we pay tribute to dead revolutionaries who continue to inspire us to be troublemakers. But dead revolutionaries are just that – dead – and our futures can only be changed by what we do ourselves and not what we wear on our T-shirts. So we decided to not only look back, but also look ahead, to each other and to ourselves to make a difference, to create, to fight, to poke fun at, to rip off and to challenge.

http://deadrevolutionariesclub.co.za/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------DRC ANNOUNCEMENT

 

The Dead Revolutionaries Club herewith announces its participation in the Alytus Art Strike Biennial in August. We will plan, conceptualize, develop and organize a chapter of the AASB from a location here in Johannesburg which is unknown. We are going to present the total absence of artistic production for five days. Each day we will write a report about the absence of documentation, affirmation, and materialization. Thus only handing over to you our immediate stream of thoughts in written form, but not as text. These reports will not be transparent, explainable or translatable but totally immediate and local, radically self-centered and intransigent. At the same time we will not enter any commitment to deliver anything, and while silence is a delivery already we will refuse to announce neither a silence nor a noise, neither a structure nor anything else. Even this announcement is unsubstantial. At the same time you will need to take what you will get.

Read more...
 
DRC PAREIŠKIMAS

 

Mirusių revoliucionierių klubas (DRC - The Dead Revolutionaries Club) oficialiai skelbia savo dalyvavimą Alytaus meno streiko bienalėje 2009 m. rugpjūčio mėn. Mes planuojame, konceptualizuojame, vystome ir organizuojame Alytaus meno streiko bienalės skyrių niekam nežinomoje konkrečioje Johannesburgo vietoje. 5 dienas mes nepagaminsime jokio meno. Kiekvieną dieną bus rašomos ataskaitos apie tai, kad nepastebėta jokios dokumentacijos, jokių teiginių ir jokių materialių produktų. Tokiu būdu bus sukurta tik tiesioginė nenutrūkstama minčių srovė, bet ji niekada nebus užrašyta kaip tekstas. Apžvalgos nebus skaidrios, paaiškinamos ir išverčiamos – jos bus betarpiškai vietinės reikšmės, radikaliai savitikslės ir bekompromisės. Mes nieko nepasižadame pristatyti. Ir, kadangi tyla jau savaime yra pristatymo forma , mes atsisakome ir tylėti, ir kelti triukšmą, tiek struktūruotą, tiek bet kokį. Net ir šis pareiškimas yra neesminis. Vos tik gavęs jį turi atsiimti.

Read more...