EN|LT
_KONFERENCIJOS MEDŽIAGA_____________________
Meno streiko konferencija. Alytus. 2008 Print
Written by Redas Diržys   
Tuesday, 09 December 2008 13:53

arba

 

Kairiojo diskurso galimybės Lietuvos paminėjimo tūkstantmečio sukakties kontekste: nevaizduojamasis menas

 

2008 m. birželio 27 – 29 d.,

 

Alytaus dailės mokykla, S. Dariaus ir S. Girėno g. Nr. 25, Alytus

 

 

Konferencija siekiama pritraukti tarptautinę intelektualinę pagalbą ruošiantis visuotinio meno streiko kampanijai prieš, atrodytų, jau galutinai kolonizuotas “rimtosios kultūros” struktūras Rytų Europoje. Konkreti paskata šiam radikaliam veiksmui – vienametis projektas Vilnių pavadinti Europos kultūros sostine 2009 metais, kurį reiktų traktuoti kaip vieną iš visuotinių pasaulio kultūros ir meno „bienalizacijos“ faktų. Be to tai sutampa su oficialiu Lietuvos paminėjimo tūkstantmečio šventimu, kuris, beje tėra negrabus istorijos falsifikacijos bei ideologizavimo pavyzdys. Bet pats faktas, kad Dievo žodį į netikėlių kraštą nešusio vyskupo Brunono (jis gi ir šv. Bonifacas) galva buvo nukirsdinta šiandieninio Alytaus vietoje (kaip teigia viena iš paskutinių tyrimo versijų), rodo, kad kritiniam diskursui ir „rimtosios kultūros kritikai“ šiame krašte jau 1000 metų.

 

Read more...
 
Programa Print
Written by Redas Diržys   
Tuesday, 09 December 2008 13:59

Penktadienis, birželio 27 d.

10.00-12.00 – dalyvių registracija.

12.00-12.20 – konferencijos atidarymas, trumpas temos ir konteksto pristatymas. Redas Diržys. 

I dalis. Laikotarpis be meno: istorinės paralelės, patirtis ir konceptualizavimas.

Moderatorius Justin McKeown.

Read more...
 
Prologas Print
Written by Redas Diržys   
Tuesday, 09 December 2008 18:12

Anksčiausias termino “Meno streikas” paminėjimas

"Palaidokime visas iliuzijas: visi “meno kritikai“ laikosi pozicijos, kad menas niekada nebus sunaikintas, nes jis negali būti sunaikintas; dauguma „menininkų“ įsitikinę, kad jie gamina būtent „meną“; dauguma galerijų lankytojų, meno mylėtojų ir, žinoma, meno pirkėjų neleidžia sau net pagalvoti, kad vieną dieną staiga ims ir nebeliks meno. Būtina pasiekti, kad dalis meno pasaulio veikėjų apsispręstų tikram meno streikui ir, panaudodami kultūrinės industrijos mašiną, ją pastūmėtų savidestrukcijos link.

 

Visiškai sunaikinti gamybos proceso nereikėtų - pakaktų perorganizuoti vaizdingiausių „meninių“ produktų gamybą į revoliucinių idėjų, formų ir technikų generavimą. Tai nebūtų sukilimas prieš meną ir menininkus – tokia veikla tebūtų laiko ir energijos švaistymas. Aš įsivaizduoju kažką panašaus į visuotinį įsiskverbimą į visas socialines klases ir tokiu būtu inicijuoti kūrybingą visuomeninių vertybių perkainojimą.   Revoliucijos jau nebeturi jokių fronto linijų – jos privalo būti gerai paruoštos ir vykti visur vienu metu. Visose socialinio gyvenimo sferose, kuriose reika žmoniškosios energijos ir pasišventimo, nes kitaip nieko nebepasieksime.“ - Alain Jouffroy 

("What's To Be Done About Art?" by Alain Jouffroy; included in "Art and Confrontation: France and the arts in an age of change" edited by Jean Cassou, Studio Vista, London 1970)

 

Kadangi konferencijos yra paruošti teorinį pagrindą 2009 metais Alytuje ruošiamai meno streiko bienalei, manau būtų labai svarbu pristatyti ir tam tikras šio planuojamo renginio struktūros užuomazgas. Tai kartu ir atsakytų į klausimus, kodėl vieni ar kiti klausimai buvo įtraukti į šios konferencijos programą, ir kokių sąsajų tarp problemų tikimasi. 

 

 

Read more...
 
Žvilgsnis į „kultūrą” ir „gyvenimą”... iš ten, kur dabar sėdžiu Print
Written by Roddy Hunter & Judit Bodor   
Tuesday, 09 December 2008 18:24

Ši akcija/paskaita buvo sukurta ir atlikta performanso meno seminarui, kuris buvo skirtas Tehching Hsieh kūrinio nagrinėjimui ir vyko Site galerijoje (Šefyldas, Anglija) 2001 m. Akcijos /paskaitos pavadinimas Žvilgsnis į „kultūrą” ir „gyvenimą”... iš ten, kur dabar sėdžiu tiesiogiai išplaukė iš minėto Hsieh kūrinio ir ypatingai buvo įtakotas paskutinių dviejų  „Vienų metų performansų“ serijų, atliktų 1978-86 metais. Pirmasis jų pavadinimu „Menas/gyvenimas“ buvo atliktas kartu su Linda Montano, kuomet jie, susirišę vienas su kitu 2,5 metro ilgio virve pragyveno 12 mėnesių 1983-84 metais.

 

Antrasis ir galbūt netgi tinkamesnis meno streiko konferencijos kontekstui šio menininko „Vienų metų performansas“ buvo Hsieh atsisakymas 12 mėnesių laikotarpiui žiūrėti į meną, apie jį šnekėti ir dalyvauti meno renginiuose 1983-84 metais. Labai svarbu paminėti, kad jo „Vienų metų performanso“ dokumentacija apsiribojo labai minimalistiniais ženklais plakate, o teiginiai buvo suformuluoti dar iki numatytų metų be meno.

 

Read more...
 
YAWN: atsitiktinė kultūros kritika Print
Written by Lloyd Dunn   
Tuesday, 09 December 2008 18:31

YAWN: atsitiktinė kultūros kritika buvo Lloydo Dunno redaguotas laikraštis, skirtas 1990-1993 metų Meno streiko veiklai nušviesti bei komentarams, kuriuos formulavo įvairūs “Meno streiko komitetai” tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje.

  

YAWN redagavimo tikslas buvo be jokio kritinio perfiltravimo atspindėti bet kurią ir visą spausdintą medžiagą apie Meno streiką (ir panašius veiksmus), kuri tik buvo prieinama tuo metu. YAWN, prasidėjęs kaip atsakas į 1989 metų rugpjūčio mėnesį Glazgo Transmission galerijoje surengtą Plagiarizmo festivalį, buvo leidžiamas dažnai, nors ir nereguliariais intervalais. Jis buvo leidžiamas ir Meno streiko metu ant 216x279 cm dvipusių spausdintų popieriaus lapų. Kartais jis pasirodydavo kaip kitų leidinių priedas.

Read more...
 
Meno projektas “Nedarbo laikas” ir kultūros institucijų veiklos problematiškumas Print
Written by Vladas Balsys & Darius Vaičekauskas   
Tuesday, 09 December 2008 18:41

I dalis

  

Netarptautinis meno projektas “Nedarbo laikas” pirmą kartą buvo paminėtas 2007 metų gegužės mėnesio Klaipėdos miesto savivaldybės dailės parodų rūmų ketvirtiniame leidinyje “MiGazine” (nr. 2). Oficialiais Lietuvos Nekūrėjų Organizacijos (LNO) duomenimis projekte sutiko dalyvauti septyniolika Lietuvos menininkų (www.lno.lt). Projekto pagrindinis tikslas buvo – nieko nesukurti. Projekte dalyvaujantys menininkai nekūrė pasirinktinai: a) vieną valandą b) vieną dieną ar naktį c) vieną savaitę d) vieną mėnesį e) vienerius metus f) visą likusį gyvenimą. Menininkų nekūrimo strategijos ir nerealizacijos formos liko nežinomos tiek visuomenei, tiek projekto kuratoriui.

 

Read more...
 
Tarp savivaldos ir institucijos Print
Written by Dmitry Vilensky   
Tuesday, 09 December 2008 18:45

Aš norėčiau suorganizuoti seminarą – tai reiškia, kad paruošiu keletą klausimų, pateiksiu trumpus komentarus ir pasiūlysiu diskutuoti...Mano prezentacijos pagrindas bus prieš kelis mėnesius įvykęs poleminis pokalbis su Redu Diržiu:

 

  

Apie politines parodas, menininkų tarybas ir meno radikalizavimą

  

Poleminis pokalbis su menininkų grupės Čto delat’? nariu DMITRIJUMI VILENSKIU iš Rusijos. Kalbasi REDAS DIRŽYS

 

  REDAS DIRŽYS: Su didžiausiu malonumu perskaičiau tavąjį politinės parodos manifestą. Kadangi esu menininkas ir dažnokai dalyvauju įvairiausio raugo parodose, turiu prisipažinti, kad tavo aprašytoji yra būtent tokia, kurioje norėčiau dalyvauti. Nežinau, ar sutiksi su manimi, ar ne, bet man atrodo, kad būtent toks modelis yra pernelyg utopinis ir netgi prieštaringas dėl daugelio priežasčių.

Pirma, mes turime pripažinti, kad „laikinųjų menininkų tarybų“ vaidmuo yra valdžios perėmimas. Iki kokio lygio ketinama perimti valdžią: kuratorinio ar institucinio, tik meno sistemos viduje ar visuomeniniu lygmeniu apskritai? Koks valdžios perėmimo tikslas?

  

DMITRIJUS VILENSKIS: Noriu pabrėžti, kad mano idėja apie tarybas neturi jokių užmačių „užgrobti valdžią“. Manau, kad tarybos, kaip politinės organizacijos tipas, yra vis dar patraukliausias modelis dėl to, kad jos nedialektiškai aprėpia du priešingus valdžios polius – atstovaujamąją (valdžią, kuri koordinuoja gyvenimą) ir vykdomąją  (galimybę veikti). Tai nulemia nuolatinį naujų politinio gyvenimo formų atsiradimą. Taigi nenorėčiau pernelyg spekuliuoti kalbomis apie valdymo krizę, bet esu įsitikinęs, kad menininkų tarybos – tai tokia organizacijos forma, kuri radikaliai skiriasi nuo biurokratinio-korporacinio kultūros gamybos ir jos sklaidos modelio. Ir būtent šios formos sukuria skirtingų jėgų konfrontaciją, kaip tai jau kartą atsitiko Rusijos revoliucijos metu, kai valdžia nieko nebegalėjo padaryti be derybų su vietos tarybomis. Taip pat mes turime pripažinti, kad pačios tarybos gali susitarti su valstybės valdžia bei jos institucijomis dėl savo veikų – būtent tada ir prasideda tikroji politika.

 

Read more...
 
Paralelinis sukilimas Print
Written by Martin Zet   
Tuesday, 09 December 2008 18:51

Pranešimas turėtų būti apie kažką visiškai kita, bet man pasirodė labia tinkamas vienas iš senesnių Martino Zeto tekstų, kurį radau Internete. Nors tekste nurodyta paraiškos pateikimo data jau seniai praėjo, bet, kiek žinau, pasiūlymas dar vis galioja… (RD)

 

 

    

 

 

MARTINUI ZETUI REIKALINGAS SPONSORIUS!
ATVIRAS KONKURAS

Paraiškų priėmimo paskutinė data: 2006 m. rugsėjo 11 d.

Šiek tiek tarptautiniu mastu pripažintas menininkas Martinas Zetas iš Libušino (Čekijos Respublika) pirmą kartą gyvenimą skelbia konkursą norintiems tapti jo PAGRINDINIU SPONSORIUMI / IŠLAIKYTOJU.

Read more...
 
Kaip sugriauti kultūros mašiną? Print
Written by Darius Pocevičius   
Tuesday, 09 December 2008 18:58

Pradžioje pateiksiu kai kuriuos pamatinius apibrėžimus. Kas yra šiuolaikinė kultūra? Kultūros prasmė vienintelė – palaikyti istorijos vyksmą ir, remiantis kultūrinės viršenybės prerogatyva, įteisinti vienų žmonių dominavimą kitų atžvilgiu. Hegemoninė kultūra sukuria atskirtis ir užtikrina tam tikrą klasinį arba tautinį žmonių mąstymo būdą, kuris įgalina juos valdyti. Hegemoninė kultūra tvirtina, kad tik kai kurie ideologiškai ar tautiškai patikimi kultūros kūrėjai yra verti dėmesio, kad tik tam tikrų atstovų sukurti meniniai kūriniai yra verti išsaugoti, tik tam tikros interpretacijos yra cituotinos ir vertintinos. Kaip ir seniau, hegemoninė kultūra – tai šilkinis rimbas sociumo hegemonų rankose, priverčiantis mus „savanoriškai“ paklusti. Senieji drakoniški religinės ir pasaulietinės valdžios įstatymai buvo pakeisti švelnesnėmis, bet lygiai taip pat smaugiančiomis kultūros dogmomis.

Read more...
 
Nuo maišto prie reprezentacijos: Urbonų atvejis Print
Written by Kasparas Pocius   
Tuesday, 09 December 2008 19:07

 

Vilniuje esančio „Lietuvos“ kino teatro privatizacija ir aplink jį susibūrusio judėjimo kova siekiant grąžinti visuomenei užgrobtą viešąją erdvę yra vienas svarbiausių kultūrinio pasipriešinimo Lietuvoje įvykių. Vieną iš dviejų sostinės centre likusių kino teatrų (o anksčiau buvo virš 10) neskaidriai privatizavo neaiškios kilmės kompanija, susijusi su miūsų šalyje klestinčiais verslo rykliais „VPMarket“. 1965 metais pastatytam sovietinės architektūros pastatui iškilo nugriovimo grėsmė, ir tai paskatino aktyvistų pasipriešinimą. Per kelis metus iš pažiūros neypatingai išvaizdi erdvė ir pastatas tapo protesto simboliais, kova „Lietuvą“ padarė reikšminga viešąja erdve. Ši istorija tapo matoma, viešinama, dėl kino teatro likimo plačiai diskutuota, pasirašinėtos peticijos. Tačiau teatro gynėjams, seniems ir jauniems visuomenės bei kultūros veikėjams, bylos laimėti nepavyko. gavę valdžios sutikimą greitai griaus stambūs verslininkai. Mirs, pranyks dar viena mūsų miesto viešoji erdvė.

 

Read more...
 
Berlin, boheme, bohai Print
Written by Johannes Paul Raether   
Tuesday, 09 December 2008 19:13

 

Savo pranešime aš pabandysiu bendrai (bet kartu ir subjektyviai) apžvelgti galimybes politiškai kurti meną Berlyne vietoj to, kad daryti politinį meną.

 

 

Aš pabandysiu apžvelgti situaciją iš savo kartos pozicijų. Sienos nuvertimas, masinis 10-o dešimtmečio subkultūrinis aktyvizmas, skvotų politinis aktyvizmas bei antiglobalistinis judėjimas sukūrė didelį potencialą, bet taip pat sėkmingai uzurpavo visą erdvę, kuri būtų tinkama politiniam meniniam aktyvizmui vystyti Berlyne šiuo metu.

Read more...
 
Šiaurės Airijos vaizduotės materializavimo draugija (The Society for the Materialization of a Northern Irish Imagination - SMNII) Print
Written by SPART Action Group   
Tuesday, 09 December 2008 19:18

 

Šiuo metu Šiaurės Airijoje mes ketiname plėsti savo veiklą kaip sukarinta organizacija. Tokiu būdu mes ketiname vykdyti savo SPART aktyvizmą prisidengdami klaidinančia identifikacija su Šiaurės Airijos vaizduotės materializavimo draugija (SMNII). Tokiu būdu SMNII atliks panašų vaidmenį kaip IRA, o SPART Action Group – bus kažkuo panašiu į Sinn Fein: dvi tos pačios monetos pusės – viena vieša, kita slapta. 

Read more...
 
Rašyk paraišką! Print
Written by Stéphanie Benzaquen   
Tuesday, 09 December 2008 19:20

Per pastaruosius metus akivaizdžiai pagausėjo įvairiausių kvietimų rašyti paraiškas, o tai sekė, žinoma, ir atitinkamai pagausėjęs paraiškų skaičius. Parodos, festivaliai, kūrybinės dirbtuvės, darbai, stipendijos, užsakymai, pranešimai ir publikacijos – nebeliko jokio su menu susijusio reiškinio, kurio šis fenomenas dar neaplankė. Siuntinėjimo geografija vis plečiasi ir mes turime tai sau po nosimi. Pripažinkime, kad taip ir yra. Video festivalis San Diege, paroda Biškeke, paskaita Bratislavoje, kūrybinės dirbtuvės Osle, menininkų rezidencija Tokijuje… Ir tik vienu mygtuko paspaudimu…

 

Read more...
 
MENO STREIKO KONFERENCIJA. ALYTUS. 2008: VIDEO DOKUMENTACIJA Print
Written by Darius Vaičekauskas   
Tuesday, 24 November 2009 13:08

2008 m. birželio 27-29 d. Alytuje įvykusios meno streiko konferencijos video versija, kuri nebuvo pristatyta meno streiko bienalėje, nes suabejota jos menininės vertės neturėjimu. Bet kuriuo atveju - tai puiki medziaga tiek konferencijos dalyviams prisiminti susitikimą, tiek meno streiko bienalės dalyviams - pastarieji galės palyginti kiek skyrėsi nuotaikos ir aktyvizmas metams prėjus.

http://www.mekusa.lt/Mekusa/Artstrikee.html