EN|LT
Lloyd Dunn

EN

(1957, Iowa, USA) is a multimedia artist and publisher who currently lives in Prague. His work began in 1983 with the inauguration of PhotoStatic Magazine, for which he served as editor, publisher and frequent contributor. PhotoStatic was intended to focus primarily on art created specifically for the xerox machine, but quickly found itself in the burgeoning zine community that was so active during the 1980s and 90s. The last issue (no. 49) appeared in 1989. In 1987 he co-founded the multimedia group The Tape-beatles with John Heck and Ralph Johnson, and began the creation of a series of works that included sound and film collage, as well as live performance. Dunn has remained closely involved in a variety of arts-related projects up to the present time. 

About Lloyd Dunn
http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Dunn 

YAWN online
http://yawn.detritus.net/

PhotoStatic Magazine online

http://psrf.detritus.net/   

LT 

 (1957, Iowa, JAV) yra multimedijinis menininkas šiuo metu gyvenantis Prahoje. Savo veiklą pradėjo 1983 metais su žurnalu PhotoStatic, kurį pats leido, redagavo, ir pats jam nuolat rašė. PhotoStatic  buvo sukurtas kopijavimo mašinai, bet labai greitai prisitaikė prie tuomet (9-ame ir 10-ame dešimtmečiais) suklestėjusios zinų bendruomenės. 1987 m. kartu su Johnu Hecku ir Ralphu Johnsonu jis įsteigė multimedijinę grupuotę Tape-beatles ir pradėjo serijinę garso ir filmo koliažų kūrimą bei jų gyvą atlikimą. Iki šiandien Dunn‘as artimai susijęs su meniniais projektais. 

apie Lloyd‘ą Dunn‘ą
http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Dunn

YAWN online
http://yawn.detritus.net/

PhotoStatic Magazine online
http://psrf.detritus.net/ 

.............................................................................................................................YAWN: atsitiktinė kultūros kritika
Written by Lloyd Dunn   
Tuesday, 09 December 2008 18:31

YAWN: atsitiktinė kultūros kritika buvo Lloydo Dunno redaguotas laikraštis, skirtas 1990-1993 metų Meno streiko veiklai nušviesti bei komentarams, kuriuos formulavo įvairūs “Meno streiko komitetai” tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje.

  

YAWN redagavimo tikslas buvo be jokio kritinio perfiltravimo atspindėti bet kurią ir visą spausdintą medžiagą apie Meno streiką (ir panašius veiksmus), kuri tik buvo prieinama tuo metu. YAWN, prasidėjęs kaip atsakas į 1989 metų rugpjūčio mėnesį Glazgo Transmission galerijoje surengtą Plagiarizmo festivalį, buvo leidžiamas dažnai, nors ir nereguliariais intervalais. Jis buvo leidžiamas ir Meno streiko metu ant 216x279 cm dvipusių spausdintų popieriaus lapų. Kartais jis pasirodydavo kaip kitų leidinių priedas.

Read more...
 
YAWN: Sporadic Critique of Culture
Written by Lloyd Dunn   
Tuesday, 09 December 2008 16:58

 

YAWN: Sporadic Critique of Culture was a newsletter or broadsheet edited by Lloyd Dunn that focused on the commentaries and activities surrounding the Art Strike of 1990-1993, as formulated by various "Art Strike Action Committees" in various cities in Europe and North America. 

 

Read more...