EN|LT
Spart Action Group

EN

SPART or SPART ACTION is a political/cultural group/movement born somewhere in 2001. Its roots lie in the avant-garde tradition, although what distinguishes it from other similar practices is an understanding of the avant-garde as a genre, rather than heritage. The significance of Spart lies in its understanding of politics, which sets it apart from all other forms of late 20th/early 21st century art activism. Spart does not create spectacular public actions that demonstrate to people the problems of society, because Spart believes most people within society already understand its problems. Instead, Spart works directly configuring social relationships in everyday life dealing with politics as an embodied state of being. The word Spart was coined by Justin McKeown in 2001. It was originally used to refer to a hybrid of sport and art in which the pathology of sport would be combined with the creativity of art in a bid to create a pastime which was as monsterously violent as the contemporary urban city. As Spartist ideology progressed so to has the understanding of the relationship between sport and art. This relationship is summed up in the original theory of Spart, as described in the 1st ‘Spart Manifesto’, is the Spart life dichotomy:
SPART = the politicisation of leisure time
LIFE = My most profound leisure activity
Spart is normally written as SPART.
 

JUSTIN MCKEOWN (born 1979) is an artist from Northern Ireland. He exhibits work in Europe, America, Canada and Asia. He is most commonly known for his work as part of the Spart action group. 

LT

SPART arba SPART ACTION yra politinis/kultūrinis judėjimas, atsiradęs kažkada apie 2001 metus. Jo šaknys glūdi klasikinio avangardo tradicijoje, bet kartu ir turi principinį bruožą, kuris skiria jį nuo panašių judėjimų – avangardą jis traktuoja kaip žanrą, o ne kaip paveldą. Spart reikšmingas tuo, kad, skirtingai nuo visų kitų XX a. pabaigos – XXI a. pradžios judėjimų, savo veiklą kultūroje suvokia kaip politinę veiklą. Spart nekuria visuomenei viešų spektaklių tarsi atskleidžiančių jai jos pačios problemas – Spart yra įsitikinęs, kad visuomenė jau gerai ir taip žino savo problemas. Vietoj to Spart aktyvistai tiesiogiai konfigūruoja visuomeninius santykius kasdieniniame gyvenime naudodamiesi vyraujančiomis politinėmis priemonėmis. Terminą Spart 2001 m. „nukalė“ Justinas McKeownas. Iš pat pradžių terminas tarsi atspindėjo tam tikrą sporto ir meno hibridizaciją, kurioje sporto patologija derėjo su meno kūrybingumu, ir kurio tikslas buvo sukurti laisvalaikio praleidimo formą, kuri būtų tokia pat laukinė, kaip ir šiandieninis urbanizuotas miestas. Vėliau Spart ideologija vystėsi ir plėtėsi. Plačiau Spart teorijos vidiania sąryšingumai buvo atskleisti 1-ajame Spart manifeste, o trumpai jį būtų galima apibūdinti Spart ir gyvenimo dichotomija:

SPART = laisvalaikio politizavimas

GYVENIMAS = mano pats geriausias laisvalaikio praleidimo būdas.

Spart paprastai rašoma SPART. 

 

JUSTIN MCKEOWN (g. 1979 m.) yra menininkas ir performansistas iš Šiaurės Airijos. Savo darbus yra pristatęs Europoje, Š. Amerikoje ir Azijoje. Labiausiai jis yra žinomas kaip Spart veiksmo grupės steigėjas ir aktyvistas

 

................................................................................................................................. SPART STRIKE NOTHERN IRELAND
Written by Spart Action Group   
Wednesday, 24 December 2008 10:29

2009 - 2012: The Years Without SPART


From 2009-2012 we declare a SPART Strike within the confines of Northern Ireland. During this time we will neither produce nor participate in any public sport/art events in the province.

Read more...
 
Šiaurės Airijos vaizduotės materializavimo draugija (The Society for the Materialization of a Northern Irish Imagination - SMNII)
Written by SPART Action Group   
Tuesday, 09 December 2008 19:18

 

Šiuo metu Šiaurės Airijoje mes ketiname plėsti savo veiklą kaip sukarinta organizacija. Tokiu būdu mes ketiname vykdyti savo SPART aktyvizmą prisidengdami klaidinančia identifikacija su Šiaurės Airijos vaizduotės materializavimo draugija (SMNII). Tokiu būdu SMNII atliks panašų vaidmenį kaip IRA, o SPART Action Group – bus kažkuo panašiu į Sinn Fein: dvi tos pačios monetos pusės – viena vieša, kita slapta. 

Read more...
 
The Society for the Materialization of a Northern Irish Imagination (SMNII)
Written by SPART Action Group   
Tuesday, 09 December 2008 17:48

We in the SPART Action Group in Northern Ireland are declaring an SPART Strike from January 2009. During this time we will make no Sport/Art hybrid works within Northern Ireland. The SPART strike is in direct response to the UK government’s cuts to lottery funding for the arts and good causes as a result of funding the London 2012 Olympics.

 

SPART Action Group have been contacted by a masked group calling themselves The Society for the Materialisation of a Northern Irish Imagination who have also declared an Art Strike in solidarity with SPART Action Group. However the reasons for The Society for the Materialisation of a Northern Irish Imagination’s Art Strike are very different. Their campaign is a reaction to the utter vacuous sterile boringness of Northern Irish contemporary culture.