EN|LT
STASAC

EN 

Immediately after the dissolving of no any common statement to be able to formulate Art Strike Action Committee – Alytus Chapter (ASAC-Alytus) there was created Second Temporary Art Strike Action Committee – Alytus Chapter (STASAC-Alytus) instead. It was established in Alytus on July 3rd, 2008. The new formation took on a very concrete mission – to realize Alytus Art Strike Biennial which is already announced to be a counter-position towards the officiality and significance of cultural capital events in Vilnius and then to suppress the whole initiative of Alytus Biennial. It will dissolve into the groups raising other concrete tasks immediately after realization of the main goal.

LT

STASAC (arba Antrasis laikinasis meno streiko vykdomasis komitetas) susikūrė 2008 m. liepos 3 d. iškart po Alytaus meno streiko vykdomojo komiteto (ASAC –Alytus) išsiskirstymo taip ir nesuformulavus nei vieno bendro pareiškimo. Naujoji organizacija suformulavo sau labai konkrečią misiją – realizuoti Alytaus meno streiką, kuris jau ir anksčiau buvo paskelbtas kaip Vilniaus – Europos kultūros sostinės renginius boikotuojanti pozicija, ir numalšinti Alytaus Bienalės iniciatyvą. Įgyvendinus tikslą komitetas įsipareigoja išsiskirstyti ir/ar transformuotis į kitus kontrkultūrinius darinius.THE FINAL RESOLUTION ON REALIZING AND SUPPRESSION OF ALYTUS ART STRIKE BIENNIAL
Written by STASAC   
Monday, 14 September 2009 22:42
  1. Following the main tasks and positions declared in second Resolution Concerning an Art Strike in Opposition to the Declaration of Vilnius as the 2009 EU City of Culture declared on July 3rd 2008 STASAC announces its implementation in the form of Alytus Art Strike Biennial.
  2. Therefore we declare: the biennial was realized and the art was suppressed for a moment when artists and activists found out common space to do things together without concurrence, hierarchy, spectatorship and – that’s very important to note – everything happen in the atmosphere of well wishing and good fun.
Read more...
 
GALUTINE REZOLIUCIJA: ALYTAUS MENO STREIKO BIENALE – IVYKO, MENAS – NUMALŠINTAS
Written by STASAC   
Monday, 14 September 2009 22:27

1. Vadovaudamasis 2008 m. liepos 3 d. paskelbtoje „Antrojoje patikslintoje rezoliucijoje del meno streiko kaip opozicijos „Vilniaus – Europos kulturos sostines“ renginiams 2009 metais“ numatytais tikslais ir uždaviniais, STASAC skelbia juos igyvendines.

  

 

2. Todel STASAC teigia, kad bienale ivyko, o menas joje buvo numalšintas: visa bienales vyksmo laikotarpi menininkai, aktyvistai ir jiems prijauciantys asmenys kaip lygus su lygiais surado galimybiu bendrai veiklai bendroje erdveje. Buvo eliminuota bet kokia konkurencija, hierarchine diferenciacija, spektakliškumas (nebuvo jokiu žiurovu, tik dalyviai). Be to, viskas vyko draugiškoje ir linksmoje aplinkoje.

Read more...
 
MENO STREIKO BIENALE: FRANCO BERARDI - BIFO APIE MEDIJINI AKTYVIZMA
Written by STASAC   
Monday, 14 September 2009 22:13

Pirmoji Bifo paskaita, kuri ir pradejo Alytaus meno streiko veiksmu savaite. Bifo pateike istorine medijinio activismo apžvalga pradedamas nuo radijo Alice, kuria pats inicijavo Bolonijoje 8-ajame dešimtmetyje, pasakojo apie gatves televizija ir priartejo prie šiu dienu. Web02 strukturiniu principu jis nesieme analizuoti, bet perejo prie filosofiniu apibendrinimu: kad reiktu atskirti informacija nuo komunikacijos, apie tai kaip Rytu Europoje pasikeite žiniu pateikimo greitis po 1990-uju m. , kad šiandien turi informacines perprodukcijos laikotarpi, kai visi šneka, bet niekas nebeklauso. Sekancia diena buvo surengta dar Viena Bifo paskaita. Šias abi paskaitas aštriai sukritikavo Stewartas Home’as ir tai kuriam laikui suskalde streikininku vienybe. Bifo gerbejai salyginai vadinami Vilniaus anarchistais tai ivardijo kaip skilima i spinozininkus ir hegelininkus, bet iš tiesu Bifo su vilnieciais kuriam laikui nusiplove šneketis apie krize ir autonomija. Tuo Tartu like streikininkai bande konsoliduotism bendram kurybiniam procesui, prie kurio prisijunge ir anarchistai vos tik Bifo išvyko. Po keliu dienu dar Bifo skaite paskaita Vilniuje – Europos kulturos sostineje.

Paskaitos Alytuje fragmentas:

http://www.youtube.com/watch?v=Z6Rut7hWQhQ

 

 
ART STRIKE ACTIVITIES: TASTING BUT NOT DRINKING EVENT
Written by STASAC   
Tuesday, 08 September 2009 21:02

 

 

The event was run by Kurt Ryslavy – an artist who turned into the business of importation of Austrian wines to Belgium, just for money. The whole thing he did in Alytus was based on a gift economy and strongly struck as strike promotion. Besides the prejudices it arranged a very delicate situation were the main ideological impacts got they symbolic venues. 

Read more...
 
DONKEY AND AN ARTIST
Written by STASAC   
Tuesday, 08 September 2009 20:45
 

Art strike is the situation when instead of delivering donkey to the artist as he wishes so to have an impact you always can deliver artist to the donkey and to make both of them happier. The second version eliminates spectatorship and mindless torture of the animals.

 
MENO STREIKO SITUACIJA: ASILAS IR MENININKAS
Written by STASAC   
Tuesday, 08 September 2009 20:45
 

Jeigu menininkas užsinori asilo savo užmojui igyvendinti vietoj asilo gabenimo pas menininka galima pasirinkti menininko nuvežima pas asila. Toks inversyvus veiksmas išsprendžia visa eile problemu: užtikrinama visu dalyvaujanciu veikeju laisva valia, o pats veiksmas eliminuoja žiurovus bei beprasmi gyvunu kankinima.

 
MENO STREIKO OFICIALUS ŠUKIAI
Written by STASAC   
Monday, 31 August 2009 19:42

 

 

DEMUELA LA CULTURA SERIA 

(GRIAUK RIMTAJA KULTURA) 

VUELA CON LSD/VUELA CON UN TRIPPY 

(SKRISK SU LSD)

Read more...
 
MENO STREIKO TIESIOGINIS VEIKSMAS: MONSTRACIJA
Written by STASAC   
Monday, 31 August 2009 19:39

http://www.youtube.com/watch?v=PIWbrBhgOgc

termina "monstracija" sugalvojo Rusijos jaunieji meno aktyvistai - tai veiksmas, nukreiptas prieš galios strukturas, paprastai nelegalus ir aktyviai pabrežiantis oficialiu politiniu demonstraciju bejegiškuma. Monstracijos metu paprastai naudojami itin absurdiški, beprasmiai ir daugiaprasmiai šukiai, atsiveria plati erdve improvizacijai visuomenineje erdveje. savo ruožtu šioje situacijoje nebelieka "menininku" ir žiurovu atskirties - visi tampa dalyviais.

 
MENO STREIKO TIESIOGINIS VEIKSMAS: DEMONSTRACIJA
Written by STASAC   
Monday, 31 August 2009 19:37

http://www.youtube.com/watch?v=rWJfATfW5W8

rugpjucio 20 d. buvo surengta oficiali poltitine protesto akcija prieš "rimtaja kultura" ir yptingai prieš viena paciu išsigimeliškiausiu formu - begaline ESK Europos kulturos sostiniu seka, kurios deka 2009 m. Vilnius tapo jos dalimi. streikininkai kviete pasauliniam solidarumui pasmerkiant šia iniciatyva ir nuo šiol boikotuoti bet kurios numatomos Europos kulturos sostines renginius.

 
MENO STREIKO TIESIOGINIS VEIKSMAS: DIY KONCERTAS
Written by STASAC   
Monday, 31 August 2009 19:31

DIY koncertas (1)
http://www.youtube.com/watch?v=pLnO5-wOsXw

DIY koncertas (2)
http://www.youtube.com/watch?v=1UGo-ScxGdc

 
MENO STREIKO VEIKSMAI:IRSTYMASIS VALTELE
Written by STASAC   
Monday, 31 August 2009 19:28

http://www.youtube.com/watch?v=s9N44lZaWKU

Vakarais Alytaus meno streikininkai irstydavosi valtelemis ir vaidindavo po darbo besiilsincius žmones. Buvo irstomasi po puses metro gylio vandens telkini - tai sustiprino streikininku egzistencinius jausmus. Akivaizdu, kad ne visi streikininkai buvo pakankamai samoningi - kai kurie neatsispyre pagundai dokumentuoti, bet mes primygtinai raginame ne žiureti i tai, bet patiems tai patirti!

 
REIU TÜÜR: TERE PERESTROIKA
Written by STASAC   
Monday, 31 August 2009 19:24

http://www.youtube.com/watch?v=s9N44lZaWKU

Dienomis Alytaus meno streikininkai renge protestus ir užsiiminejo agitacija. Buvo atliekami seni Estijos panku koveriai - tai sustiprino streikininku istorinio determinizmo jausma.

 
MENO STREIKO TIESIOGINIS VEIKSMAS: SOLIDARUMAS BE SUTIKIMO
Written by STASAC   
Monday, 31 August 2009 19:15

http://www.youtube.com/watch?v=2dGLux06Wew

Martinas Zetas dalijasi patirtimi, kaip "horizontalios gravitacijos budu iveikti menininko ego.

 
MENO STREIKO TIESIOGINIS VEIKSMAS: TRIŠALIS FUTBOLAS MIESTO PARKE
Written by STASAC   
Monday, 31 August 2009 19:04

http://www.youtube.com/watch?v=bODNHzyJH8Q

Rytais Alytaus meno streikininkai žaisdavo trišalį futbolą, kurieme nėra agresijos ir konkurencijos. Buvo žaidžiama tankiai medžiais apsodinto parko teritorijoje - tai sustiprino streikininkų psichogeografijos jausmą.

 
WILHELM REICH: RULES TO FOLLOW IN CLOUD ENGINEERING
Written by STASAC   
Sunday, 30 August 2009 18:48

 

 

Cloudbusting in Alytus gain success from local wedding couples

 

Published by Orgone Institute in "CORE" [July 1954 Vol. VI Nos. 1-4; appendix A"]:

 

1. Shed all ambition to impress anyone.

 


2. Never play around with rain making or cloudbusting. The OR envelope which you tackle while "drawing" energy from the atmosphere is an energetic continuum of high power. You may cause twisters. You may stir a forest fire into the wrong direction. You may do other damage without intending to do so. Never do anything unless you must.

Read more...
 
WILHELM REICH: DEBESU INŽINERIJOS TAISYKLES
Written by STASAC   
Sunday, 30 August 2009 18:48

 

Debesu inžinerija Alytaus miesto sodo fontane pritrauke janavedžiu poras 

 

1954 m. Orgono instituto “CORE” publikacija (1954 Vol. VI Nos. 1-4; appendix A") 

1.       Atsisakyk bet kokiu ambiciju kam nors padaryti ispudi.

 

2.       Niekada neužsižaisk lietaus paleidimu ar debesu sklaidymais. Orgono (OR) apvalkalas, kuri panaudojame „ištraukdami“ energija iš atmosferos, yra dideles galios energetinis kontinuumas. tai gali sukelti viesula. Galima nukreipti miško gaisra bloga kryptimi. Nesamoningai galima pridaryti daug blogio. Niekada nedaryk nieko daugiau, nei privalai.

Read more...
 
ALYTUS ART STRIKE BIENNIAL ACTIVITIES. 3-SIDED FOOTBALL MATCH
Written by STASAC   
Friday, 28 August 2009 19:45

http://www.youtube.com/watch?v=bODNHzyJH8Q 

 

The game was arranged according to the Luther Blisset’s  3-sided Football League rules but arranged in a thickset of trees in the park what even strengthened the sense of psychogeography for the players. There were spontaneously resulted three teams of “blackies”, “whiteys” and “colored” [according to the shirt color] – the “whiteys” lost the game unless scored the maximum goals….

 
SLOGANS FOR ART STRIKE
Written by STASAC   
Friday, 28 August 2009 19:42

 

 

DEMUELA LA CULTURA SERIA 

(DEMOLISH SERIOUS CULTURE) 

VUELA CON LSD/VUELA CON UN TRIPPY 

(FLY LSD)

Read more...
 
ART STRIKE BIENNIAL ACTIVITIES. MONSTRATION
Written by STASAC   
Friday, 28 August 2009 19:39

http://www.youtube.com/watch?v=PIWbrBhgOgc

August 21st, 2009. The term was invented by Russian art activists to go into the streets and to show all the absurdity of the legitimated protest demonstrations. The form still resembles the protest demonstration, but the content drives on creative absurdness and moves on improvisation. Biennial was turned into collective action annihilating artistic ego: no show(wo)mens, no spectators, no “professional” critics – all are participants. The art strike is not just distancing from the art making or its consuming – that is a form of highly conscious activism and any documented form of their action cannot be considered as anything valuable so far it was done by lower conscious operators too much dependent from attraction towards the visuality.

 
ART STRIKE BIENNIAL ACTIVITIES. DEMONSTRATION
Written by STASAC   
Friday, 28 August 2009 19:37

http://www.youtube.com/watch?v=rWJfATfW5W8

August 20th, 2009. Officially legitimed political manifestation against art and all forms of “serious culture” and particular focus on hopelessness of cukltural; traditions such as EU initiated sequences of European Cultural capitals what this year was given to Lithuanian capital city Vilnius. The strikers were giving a note to the world to boycott all the upcoming “cultural capitals”. Biennial was turned into collective action annihilating artistic ego: no show(wo)mens, no spectators, no “professional” critics – all are participants. The art strike is not just distancing from the art making or its consuming – that is a form of highly conscious activism and any documented form of their action cannot be considered as anything valuable so far it was done by lower conscious operators too much dependent from attraction towards the visuality. 

 
ART STRIKE BIENNIAL ACTIVITIES. DIY CONCERT
Written by STASAC   
Friday, 28 August 2009 19:31

DIY concert (1)
http://www.youtube.com/watch?v=pLnO5-wOsXw

DIY concert (2)
http://www.youtube.com/watch?v=1UGo-ScxGdc

[Experimental Sound Producing Event (ASESPE)].

August 21st, 2009. Biennial was turned into collective action annihilating artistic ego: no show(wo)mens, no spectators, no “professional” critics – all are the participants. The art strike is not just distancing from the art making or its consuming – that is a form of highly conscious activism and any documented form of their action cannot be considered as anything valuable so far it was done by lower conscious operators too much dependent from attraction towards the visuality. 

 

 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2