EN|LT
STASAC

EN 

Immediately after the dissolving of no any common statement to be able to formulate Art Strike Action Committee – Alytus Chapter (ASAC-Alytus) there was created Second Temporary Art Strike Action Committee – Alytus Chapter (STASAC-Alytus) instead. It was established in Alytus on July 3rd, 2008. The new formation took on a very concrete mission – to realize Alytus Art Strike Biennial which is already announced to be a counter-position towards the officiality and significance of cultural capital events in Vilnius and then to suppress the whole initiative of Alytus Biennial. It will dissolve into the groups raising other concrete tasks immediately after realization of the main goal.

LT

STASAC (arba Antrasis laikinasis meno streiko vykdomasis komitetas) susikūrė 2008 m. liepos 3 d. iškart po Alytaus meno streiko vykdomojo komiteto (ASAC –Alytus) išsiskirstymo taip ir nesuformulavus nei vieno bendro pareiškimo. Naujoji organizacija suformulavo sau labai konkrečią misiją – realizuoti Alytaus meno streiką, kuris jau ir anksčiau buvo paskelbtas kaip Vilniaus – Europos kultūros sostinės renginius boikotuojanti pozicija, ir numalšinti Alytaus Bienalės iniciatyvą. Įgyvendinus tikslą komitetas įsipareigoja išsiskirstyti ir/ar transformuotis į kitus kontrkultūrinius darinius.ART STRIKE BIENNIAL ACTIVITIES. BOATING IN THE LOCAL 1 METER DEEP POND
Written by STASAC   
Friday, 28 August 2009 19:28

http://www.youtube.com/watch?v=s9N44lZaWKU

There are no spectators in Alytus art strike biennial – only participants. No concurrence, no art. The art strike is not just distancing from the art making or its consuming – that is a form of highly conscious activism and any documented form of their action cannot be considered as anything valuable so far it was done by lower conscious operators too much dependent from attraction towards the visuality. Experience it, but not just watch!  

 
REIU TÜÜR: TERE PERESTROIKA
Written by STASAC   
Friday, 28 August 2009 19:24

http://www.youtube.com/watch?v=s9N44lZaWKU

Estonian artist Reiu Tüür sings “Tere Perestroika” originally created in late 80’ies by Estonian punk group J.M.K.E. The song then has strong impact on revolutionary consciousness and stimulated people to rebel. Individual expression & vulgar plagiarism – the real revolutionary Molotov cocktail.

 
ART STRIKE BIENNIAL ACTIVITIES. SOLIDARITY WITHOUT AGREEMENT
Written by STASAC   
Friday, 28 August 2009 19:15

http://www.youtube.com/watch?v=2dGLux06Wew

Martin Zet shares his experience of loosing his own artistic ego in the form of “horizontal gravitation”.

 
OUTLINE FOR THE ART STRIKE BIENNIAL [UPDATED]
Written by STASAC   
Sunday, 16 August 2009 21:33

August 18th, Tuesday 

10.00 – 1st meeting of all already apparent artists, activists and voluntaries. Short introducing into the context. Discussing on technical matters of individual plans and conceiving it in multidisciplinary collective discourse (Alytus Art School – the headquarters for the art strike) 

11.00 – 16.00 – time for arrangements, check-around etc.

16.00 – 18.00 – theoretical brainstorming and discussions (Franco Berardi-Bifo at Alytus Art School)

Read more...
 
NUMATOMA STREIKO BIENALĖS DARBOTVARKĖ
Written by STASAC   
Saturday, 08 August 2009 18:22

Antradienis, rugpjūčio 18 d.

10.00 – 11.00 – pirmasis visų meno streikininkų ir juos palaikančiųjų asmenų  susirinkimas – tokie numatomi kiekvieną darbo dieną. Jo metu sprendžiami pagrindiniai organizaciniai ir saviorganizaciniai klausimai, pasiskirstoma darbais, koreguojamas tvarkaraštis (Alytaus dailės mokykla, S. Dariaus ir S. Girėno g., nr. 25, Alytus)

16.00 – 18.00 - planuojamas teorinis breinstormingas su Franco Berardi-Bifo, diskusijos (Alytaus dailės mokykla)

Read more...
 
RADICAL ACTION “A CRUCIFIED ARTIST“ AT THE PARLIAMENT, LITHUANIA
Written by STASAC   
Tuesday, 19 May 2009 22:12

 

 

During the official protest meeting “Adieu, Culture?” what started on May 5th at 1PM at the parliament the group of independent artists arranged radical action “A Crucified Artist”. The action raised the hopeless position of nowadays artists and intended to show the only solution for it – the public crucifixion. The act of crucifixion was accomplished by executioners so representing the authorities increasing the taxes for the artists-workers, cunning cultural functionary, aggressive artistic concurrence and sluggish society of spectacle.  
Read more...
 
VISŲ KASTŲ MENININKAI – VIENYKITĖS!
Written by STASAC   
Friday, 15 May 2009 14:46

Gegužės 5 d. prie Seimo buvo surengta radikaliojo meno akcija „Nukryžiuotasis menininkas“

 

 

Gegužės 5 d. 13 val. prie Seimo prasidėjusio protesto mitingo „Sudie, kultūra?“ metu grupė nepriklausomų kūrėjų surengė radikaliojo meno akciją „Nukryžiuotasis menininkas“. Akcija simbolizavo beviltišką šiandienės Lietuvos menininko padėtį, iš kurios jam nėra jokios išeities, išskyrus vienintelę – leisti, kad jį viešai nukryžiuotų. Viešą menininko nukryžiavimo aktą atliko budeliai, simbolizuojantys paskutinius pinigus atimančią valdžią, suktus kultūros funkcionierius, agresyvius menininkus konkurentus ir tingią spektaklio visuomenę. Akcijos pabaigoje menininkai buvo pakviesti išeiti į gatves bendram kūrybiniam aktui, kol į gatves neišėjo pikti, jiems rodomu spektakliu nusivylę žmonės.

Read more...
 
PASTABOS APIE MENO STREIKO BIENALĖS STRUKTŪRĄ
Written by STASAC   
Saturday, 28 March 2009 21:16

 

Stephanie

 -Kad galėtume galvoti apie bienalės įgyvendinimą reiktų peržvelgti ir principines veikas, kurios yra atliekamos streiko metu (piketininkų užtvaros, žygiavimai su megafonais, stalai su maistu, plakatai, transparantai, atsišaukimai ir pan.). Bet iš kitos pusės jie gali būti kiek pavojingi, nes apribos bienalės vystymą menine (norėjau pasakyti organiška) kryptimi. Bet rengiant meno streiko bienalės struktūrą  reikėtų išlaikyti sąryšį tarp šių sferų.

 

Redas 

Šiuo metu visą renginį matau kaip dviejų principų kombinaciją: piketininkų manifestacija (nemeninė estetika) derinama su tuo, ką galima būtų įvardinti „menine abstinencija“ – tai, kad menininkai daro savo mėgstamus veiksmus iš anksto žinodami, kad nebus ne tik jokios specialiai paruoštos publikos, bet niekas jų veiksmų net nedokumentuos (išskyrus, galbūt, policininkus, nes tai įeina į jų pareigas šiuo metu). Kaip tai suderinti? Tai ir yra pagrindinis klausimas. Iš vienos pusės organizacinis komitetas stengsis gauti leidimus pagrindinėms „politinėms“ manifestacijoms, o tuo tarpu menininkai visos savaitės metu organizuojuos individualius reidus mobiliomis grupėmis iki 10 žmonių (tiek, kiek leidžia įstatymai). Bet struktūriniu pagrindu be abejonės bus pats dalyvių bendravimas. Jis nebus toks formalizuotas kaip konferencija, bet šiek tiek struktūruotas, kad neišskystų jau pirmą dieną.

Read more...
 
LR KLASIKA: Ryto Alegro - apie šiuolaikinės skulptūros ekspoziciją Neries krantinėje
Written by STASAC   
Thursday, 26 March 2009 11:24
Kovo 25-osios laidoje – apie šiuolaikinės skulptūros ekspoziciją Neries krantinėje Vilniuje: argumentai už ir prieš.   

„Neramu dėl pastaruoju metu valdininkų organizuojamos ir populistinės žiniasklaidos eskaluojamos kampanijos prieš iniciatyvą Neries pakrantėje įrengti šiuolaikinės skulptūros ekspoziciją. Nenuostabu, kad tokie įvykiai vyksta mieste, turinčiame apgailėtinas dailės edukacijos tendencijas“, – atvirame laiške kultūros sostinės skulptūras gina menininkų grupė. „Po VEKS vėliava sukurtų trijų skulptūrų autorius – Robertą Antinį, Mindaugą Navaką, Vladą Urbanavičių – ir juos palaikančius asmenis“ atviru laišku smerkia Antrasis laikinasis meno streiko vykdomasis komitetas, teigiantis, kad „probleminė yra ne tik edukacinė sistema, bet ir visa meninės kultūros propagavimo mašina“. Apie meną ir edukaciją pokalbis studijoje su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininku Dariumi Gerasimavičiumi, menininku Roku  Dovydėnu ir Meno streiko vykdomojo komiteto vadovu, menininku ir Alytaus dailės mokyklos direktoriumi Redu Diržiu. 
 
Kviečiame pasiklausyti laidos ištraukos: 
 
 
Visos laidos įrašą galite rastii čia: http://www.lrt.lt/archyvas/
 
„Ryto allegro“ – darbo dienomis nuo 08.05 iki 10.00 val. per „Klasikos“ programą.

Ved. Laima Ragėnienė.
 
 
 
MENO STREIKO VYKDOMASIS KOMITETAS SMERKIA KULTŪROS SOSTINĖS SKULPTŪRAS
Written by STASAC   
Thursday, 19 March 2009 16:33

Antrasis laikinasis meno streiko vykdomasis komitetas griežtai smerkia po VEKS vėliava sukurtų trijų skulptūrų autoriusRobertą Antinį, Mindaugą Navaką, Vladą Urbanavičių – ir juos palaikančius asmenis.

 

Visų pirma labai kritiškai reikia vertinti patį VEKS, kaip kultūrinio kapitalizmo egzistencijos faktą, nežiūrint, kad tarp valdininkų jis yra laikomas prestižiniu. Visi „kultūriniai objektai“, atsirandantys šiame kontekste, turi būti traktuojami kaip kolonialistiniai. Tai įrodo ir pasirinktos išraiškos priemonės – vėlyvojo 7-o dešimtmečio amerikietiškojo postminimalizmo manierizmas – tai ne be CŽV pagalbos išvystytos tarptautinės kampanijos dalis, siekianti simuliuoti demokratiškus pokyčius pasitelkiant vizualųjį agitpropą. Būtent estetizuotas minimalizmas buvo amerikietiškos „demokratijos“ elementas represuojant radikaliuosius 7-ojo dešimtmečio judėjimus tiek JAV, tiek Europoje.

 
Read more...
 
NOTES ON THE STRUCTURE OF THE ART STRIKE BIENNIAL
Written by STASAC   
Wednesday, 18 March 2009 12:50

 

Stephanie

-I think reviewing the activities which are connected to strikes in general (the picket line is one of them, but also marches with megaphones and music, stands with food, banners, distribution of flyers) could provide an interesting framework for thinking about the materialization of the biennial. One thing though: it's clear that duplicating all these strategies is dangerous because it would limit the artistic (I'm tempter to say organic) developments of the biennial. Still, it can be some reference to be turned to for structuring the event. 

Redas

At the moment I see the thing more as combination between picket activity (non artistic esthetics) and something like "artistic abstinence", when artists are doing something what they initially know it will be not documented and there will be no special audience arranged around them. How to structure the thing? That is the main question. One thing is - I want to get the permissions for the artistic event(s) - some 1-2 during the week and to held political manifestations (or political looking events) instead. Artists at the same time (I mean during the whole week) will arrange something like illegal manifestations in the groups up to 10 people (that is allowed by the law). But the main structure of the thing will be the communication between the people coming together - not so formal as a conference, but structured enough not to collapse on the first day. 

Read more...
 
Pareiškimas dėl policijos veiksmų neadekvatumo
Written by STASAC   
Tuesday, 03 March 2009 18:45

Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui
Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinei sąjungai
Policijos departamentui prie VRM

 

PAREIŠKIMAS
2009.02.26

 

Manome, kad policijos veiksmų neadekvatumas - pradedant guminių kulkų naudojimu sausio 16-ąją - tapo rimta Lietuvos demokratijos problema ir didina įtampą visuomenėje.

 

Policija vis dažniau naudojama kaip įrankis, nukreiptas prieš Lietuvos piliečius.  Riaušių tyrimas virto pretekstu varžyti pilietines laisves ir daryti spaudimą žmonėms, laisvai reiškiantiems kritinį požiūrį į valdžios veiksmus.  Galia, skirta ginti nuo neteisėtumo ir smurto bei užtikrinti žmogaus teises, yra naudojama siekinat užgniaužti kritiką ir įbauginti.

Read more...
 
BIFO prieš MARINETTI
Written by STASAC   
Sunday, 22 February 2009 19:21

 

 

Kaskart, permąstydami menininkų sukilimo prieš „kultūrinio isteblišmento mašiną” ir jos vykdomos smegenų plovimo ideologijos istoriją, sugrįžtame prie praeito amžiaus ištakų – Italijos futuristų sprogimo. Nors praėjo  visas šimtmetis, negrįžtamai pakeitęs bei nušlavęs daugybę reiškinių ir suformavęs visiškai kitokią tikrovę, šiandien iškyla ta pati sukilimo būtinybė.  Tiesa, jo įgyvendinimo būdai turėtų būti visiškai kitokie – pritaikyti prie šiandieninės realybės. Labai malonu buvo atrasti, kad tas pats pirmojo futurizmo manifesto jubiliejus paskatino italus pačius pakoreguoti savo kultūrinį palikimą – visiškai atsitiktinai internete užtikome Postfuturizmo manifestą, kurį šiomis dienomis parašė italų rašytojas, kritikas, aktyvistas-autonomistas ir žiniasklaidos teoretikas Franko Berardi – Bifo. Štai kaip jis paaiškina kontrmanifesto parašymo aplinkybes:  

„Lygiai prieš šimtą metų Marinetti  publikavo Futurizmo manifestą, kuris įprasmino naująjį šimtmetį kaip tikėjimą ateitimi. Taip prasidėjo nauja epocha, kuri kolektyvinį organizmą pavertė mašina. Sumašinėjimas pasiekė savo tikslą virsdamas globaliu tinklu, trūkinėjančiu kartu su futuristinės ekonomikos, skolų ir finansų sistemos krachu. Ekonomikos perspektyva žlugo. Prasideda nauja, postfuturistinė era.“ 

Read more...
 
BIFO vs MARINETTI
Written by STASAC   
Sunday, 22 February 2009 19:00

 

 

While thinking and once again rethinking all the heritage of artists rebellion against falsity and brainwashing of so called “machine of serious culture” one cannot avoid the brilliant futurist explosion happen exactly 100 years ago. The century passed and we are coming to the same necessity of rebellion – just the means clearly to be revised and adjusted to contemporary situation. Especially was pleasant to find it already done by Italians themselves – accidentally on the Webb we found just written post-futurist manifesto by Italian writer, critic, activist-autonomist and media theorist Franco Berardi aka Bifo. The intention to write a counter-manifesto he explains in a following way: 

"One hundred years ago Marinetti published the Manifesto of Futurism. It inaugurated a
century that believed in the future - initiating a process where the collective organism
became machine-like. This becoming-machine has reached its finale with the concatenations
of the global web and is now being overturned by the collapse of a financial system
founded on the futurisation of the economy, debt and economic promise. That promise is
over. The era of post-future has begun."
 

Read more...
 
Action in Solidarity with the Singing Man Repressed By Police
Written by STASAC   
Thursday, 29 January 2009 22:20

In the midday of January 28th, 2009 the group of young activists vestured themselves in white sheets and holding black flags entered the main square of Alytus city and started to march in front of the city hall. They did it in solidarity with the unknown man who was holding the same black flag and sang alone in the same place just one week ago.

Read more...
 
Dainuojantis žmogus su vėliava rankoje
Written by STASAC   
Tuesday, 27 January 2009 22:35

 

“Jeigu esi sušiktas beprotis - jų taisyklės tavęs nebeliečia…” [John Lennon. Working Class Hero”]

 

 

2009 m. sausio 21 dieną pagyvenęs žmogus nešinas juoda be jokios simbolikos vėliava rankoje atsistojo Alytaus miesto centrinėje aikštėje tiesiai prieš rotušės langus ir uždainavo. O dainavo ironiškas daineles, pašiepiančias valdžią. Nedelsdama prisistatė policija ir pradėjo apklausinėti žmogelį. Tarp jų vykęs dialogas atskleidė, kad vyras atvyko iš kaimo atsiklausęs savo žmonos, kuri jį išleido prabilti apie neteisybę. O dainavo tiesiog todėl, kad nieko kito jam nebelieka daryti. Jis nebuvo girtas. Aplinkui rinkosi žmonės, kurie klausė policininkų, ar tikrai jau taip blogai, kad žmogus dainuoja. Policininkas atsakė, kad vidurdienį negalima dainuoti miesto centre. Nežinia iš kur išdygęs  pareigūnas su tamsiu odiniu portfeliuku kolegų pasiteiravo, ar greitoji pagalba iškviesta, o šiems atsakius, kad jau važiuoja, dingo taip pat greit, kaip ir atsirado. Netrukus pasirodė greitoji pagalba. Išlipusi medikė pasiteiravo dainą traukiančio vyro vardo. Šis, matyt nenorėdamas nutraukti pradėtos dainos, į klausimą neatsakė. Dar keletą kartų pakartojus klausimą, pasigirdo išvada: „Subjektas neina į kontaktą“. (Nors policininkai kreipėsi į jį vardu turbūt žinodami ir vyro pavardę bei gyvenamą vietą.)  Tai buvo ženklas jėga įsisodinti į automobilį ir išsivežti. Po kiek laiko žmogus vėl pasirodė aikštėje, bet jau be vėliavos ir nebedainavo.

Read more...
 
Singing Man Flying the Flag
Written by STASAC   
Tuesday, 27 January 2009 22:08

 

“If you’re fuckin’ crazy you can’t follow their rules…” [John Lennon. Working Class Hero.]

 

In the midday of January 21st, 2009 aged man holding black flag without any symbolic entered the main square of Alytus city. He stood facing the city hall and started to sing songs slightly ironic towards the authorities. Immediately one police crew drove with the car to the man and started to interrogate him. He explained that he asked permission to his wife to do the action, then took self made flag which supposed to mean his hopeless social situation, and simply decided to sing because there is nothing else remaining for him to do. He was not drunk. Meanwhile some people crowded in the place and asked to the policemen – what is wrong in man’s singing. Policeman replied that there is not allowed to sing in the midday in the central square in the city and they suspect the man to be psychic. One more official appeared and asked why ambulance still is not here. Shortly after that ambulance car drove to the crowd. Orange dressed medical asked man his name. Man while singing was not able to answer. “Subject is not going into contact” – said medical and that was a sign to take man by force into the ambulance car. Some time passed and man came back to he square, but without flag and did not sang any more.

Read more...
 
Meno streikas 2009: atsakymai į dažnai užduodamus klausimus
Written by STASAC   
Thursday, 22 January 2009 18:04

Ką menininkas turėtų daryti nekurdamas meno?

Šis klausimas gali kilti tik nuožmaus kapitalizmo sąlygomis, kuomet menininkas tampa vienos iš daugelio kraštutinai specializuotos visuomenės grupių nariu ir atlieka jam primestas funkcijas. Kontraklausimas šiuo atveju būtų – o ką daryti darbininkui, kuris visą gyvenimą prie konvejerio užsukinėjo šaldymo agregatų kairiojo vamzdelio antrąją veržlę...? Iš kitos pusės pažvelgus į šį klausimą galima pastebėti, kad menininkui kurti meną iš esmės yra ne tiek socialinis vaidmuo, bet privilegija daryti tai kas jam patinka ir už tai gauti pinigus. Faktiškai visuomenėje yra dirbtinai suformuota ištisa klasė privilegijuotų veikėjų, kurie gamina niekam nereikalingą produktą, skirtą privalomam daugumos vartojimui, nes priešingu atveju nukentėtų jų socialinis statusas. Ši „vertybinė“ sistema yra diegiama visomis įmanomomis valstybinės represijos formomis – edukacija, žiniasklaida, kultūrinės institucijos, policija. Tai ir yra vadinama terminu „kultūros mašina“.

 

 

Read more...
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 2 of 2