EN|LT
_SUSIJĘ___________
STAMBULO DIRENALES PASIPRIEŠINIMO DIENU MOTO: KODEL ŽMONES NUMIRE? Print
Written by Resistanbul Committee of Social Realism   
Thursday, 10 September 2009 15:24

 

Atviras laiškas 11-osios tarptautines Stambulo bienales kuratoriams, dalyviams, menininkams bei visiems meno myletojams

 

  

Mes privalome liautis apsimetineti, kad šiandieninis politiškai angažuotas menas, pastaraisiais metais toks populiarus muziejuose, spaudoje ir meno rinkoje, turi ka nors bendra su noru pakeisti pasauli. Mes privalome liautis apsimetineti, kad „pasipriešinimas“ meno sistemos kontekste, nauju formu puoselejimas, nepaklusimas kulturinems konvencijoms bei meno apie politika gaminimas dar turi kokia nors prasme. Mes turime liautis apsimetineti, kad menas yra autonomine erdve, atribota nuo kapitalo ir valdžios.

  

 

Atejo laikas menininkams išnykti – sugrižti i gyvenima.
Read more...
 
8 BADO STREIKO DIENOS - PETERBURGO AKTYVISTAI PROTESTUOJA PRIEŠ ARTIOMO LOSKUTOVO AREŠTĄ Print
Written by Dmitry Vilensky   
Sunday, 07 June 2009 23:12

 

 

  Gegužės 15 d. jaunosios kartos menininkas Artiomas Loskutovas buvo apkaltintas narkotinių medžiagų (marihuanos) laikymu  ir areštuotas savo gimtajame Novosibirske liūdnai pagarsėjusio Vidaus reikalų ministerijos ekstremizmo prevencijos centro (centras E) vietinių pajėgų iniciatyva. A. Loskutovas ir jo rėmėjai teigia, kad policija pati pakišo marihuaną į jo krepšį, kad galėtų inkriminuoti nusikaltimą. Šis menininkas yra vienas pagrindinių taip vadinamos kasmetinės “Monstracijos” organizatorių. Tai renginys kiek primenantis visuotinio flash mobo gatvės fiestą, kurios metu žmonės išeina į gatves su visiškai absurdiškais nieko bendra su politika neturinčiais transparantais bei skanduoja absurdiškus šūkius ar šiaip tekstus. Dėl šių renginių Centras jau senokai nenuleido akių nuo A. Loskutovo. Kaltinimų ikiteisminiam tyrimui pateikimo metu – gegužės 20 d. - paaiškėjo, kad Centras klausėsi A. Loskutovo ir jo draugų telefoninių pokalbių jau paskutinius šešerius mėnesius. Balandžio mėnesį ir per gegužės 1-ąją A. Loskutovas buvo kviečiamas į Centrą „pokalbiui”, o jo tėvams buvo paskambinta ir pranešta, kad sūnus priklauso pavojingai sektai. Šis įvykis kaip ir jo aplinkybės rodo, kad prieš A. Loskutovą ir jo bičiulius Novosibirsko „monstrantus“ pradėta įbauginimo kampanija.

Read more...
 
LIETUVOJE ĮVYKO PIRMOJI MONSTRACIJA! BU-BU-BU! Print
Written by Darius Pocevičius   
Sunday, 07 June 2009 22:50

       2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienį, Vilniuje buvo surengta pirmoji monstracija – meninė demonstracija. Idėja rengti monstracijas, o ne demonstracijas, prieš keletą metų kilo Rusijos menininkams. Monstracijos dalyviai susirinkdavo į keistą, triukšmingą, netgi beprotišką gatvės akciją, kad iškeltų įžūlius, nerealius ir dažnai nerišlius lozungus. Pagrindinis tokių monstracijų tikslas – pademonstruoti visišką valdžios aprobuotų demonstracijų neefektyvumą ir absurdą. Kiekvienas monstracijos dalyvis, iškeldamas kvailokus, tačiau meniškus lozungus, simboliškai pareiškia, kad tradicinės protesto formos – demonstracijos, piketai, eitynės – yra visiškai atgyvenusios, nes jas visiškai kontroliuoja valdžia.

Read more...
 
RADIKALAI NUKRYŽIAVO MENININKĄ IR PAKVIETĖ RENGTI MENINES RIAUŠES Print
Written by en arche   
Friday, 15 May 2009 14:57

 

 

       Šiek tiek toliau nuo protesto dalyvių stovėjo nepriklausomų kūrėjų grupė, kuri, vos pasibaigus akcijai, surengė radikaliojo meno akciją „Nukryžiuotasis menininkas“. „Norime paraginti ne klausyti muzikos, ne šokti ir dainuoti, o viską daryti daug radikaliau. Atėjo ta paskutinioji, nebereikia gražių dainelių, reikia eiti į gatves ir daryti menines riaušes, galų gale. Dabar susirinkusios oficialios sąjungos daro eilinį šou. Norime paraginti baigti su tuo visu pramogų verslu ir užsiimti jau tikruoju, radikalesniu pasipriešinimu“, – savo poziciją išreiškė vienas iš akcijos „Nukryžiuotasis menininkas“ organizatorių Darius Pocevičius.

Read more...
 
VISŲ KASTŲ MENININKAI – VIENYKITĖS! Print
Written by STASAC   
Friday, 15 May 2009 14:46

Gegužės 5 d. prie Seimo buvo surengta radikaliojo meno akcija „Nukryžiuotasis menininkas“

 

 

Gegužės 5 d. 13 val. prie Seimo prasidėjusio protesto mitingo „Sudie, kultūra?“ metu grupė nepriklausomų kūrėjų surengė radikaliojo meno akciją „Nukryžiuotasis menininkas“. Akcija simbolizavo beviltišką šiandienės Lietuvos menininko padėtį, iš kurios jam nėra jokios išeities, išskyrus vienintelę – leisti, kad jį viešai nukryžiuotų. Viešą menininko nukryžiavimo aktą atliko budeliai, simbolizuojantys paskutinius pinigus atimančią valdžią, suktus kultūros funkcionierius, agresyvius menininkus konkurentus ir tingią spektaklio visuomenę. Akcijos pabaigoje menininkai buvo pakviesti išeiti į gatves bendram kūrybiniam aktui, kol į gatves neišėjo pikti, jiems rodomu spektakliu nusivylę žmonės.

Read more...
 
MENO STREIKO VYKDOMASIS KOMITETAS SMERKIA KULTŪROS SOSTINĖS SKULPTŪRAS Print
Written by STASAC   
Thursday, 19 March 2009 16:33

Antrasis laikinasis meno streiko vykdomasis komitetas griežtai smerkia po VEKS vėliava sukurtų trijų skulptūrų autoriusRobertą Antinį, Mindaugą Navaką, Vladą Urbanavičių – ir juos palaikančius asmenis.

 

Visų pirma labai kritiškai reikia vertinti patį VEKS, kaip kultūrinio kapitalizmo egzistencijos faktą, nežiūrint, kad tarp valdininkų jis yra laikomas prestižiniu. Visi „kultūriniai objektai“, atsirandantys šiame kontekste, turi būti traktuojami kaip kolonialistiniai. Tai įrodo ir pasirinktos išraiškos priemonės – vėlyvojo 7-o dešimtmečio amerikietiškojo postminimalizmo manierizmas – tai ne be CŽV pagalbos išvystytos tarptautinės kampanijos dalis, siekianti simuliuoti demokratiškus pokyčius pasitelkiant vizualųjį agitpropą. Būtent estetizuotas minimalizmas buvo amerikietiškos „demokratijos“ elementas represuojant radikaliuosius 7-ojo dešimtmečio judėjimus tiek JAV, tiek Europoje.

 
Read more...
 
In memoriam Robertas Jasperas Grootveldas (1932-2009): miesto šamanas ir gyvenimo katalizatorius Print
Written by R.D. [iš įvairių šaltinių]   
Tuesday, 03 March 2009 21:34
 Grootveldas ruošiasi savo kūriniu plaukti į Švediją 1972 m. „Visų pirma, aš dar kažkaip turiu išmokti buriuoti“- pabrėžė jis labai išmintingu tonu.   

 

 

2009 m. vasario 26 dieną Amsterdame sulaukęs 76 metų amžiaus mirė Robertas Jasperas Grootveldas - viena ryškiausių 7-o dešimtmečio Olandijos PROVO judėjimo asmenybių. Grootveldas išgarsėjo savo hepeningais Amsterdamo Spui aikštėje, kuri buvo tapusi tuometiniu andergraundo susirinkimų centru. Daugelis jį prisimena kaip prisiekusį antirūkalių, propagavusį ekscentrišką šokį: rankoje laikomos cigaretės dūmų aplinkoje atliekami plastiški judesiai nuolat kartojant mantra tapusius garsus „ugh, ugh, ugh…”.  

Read more...
 
KAIRĖ, DEŠINĖ IR CENTRAS – VISI SUSIVIENIJĘ FAŠIZME (2009-02) Print
Written by A Situationist Worker   
Tuesday, 03 March 2009 19:00

 

 

 

Kol kapitalizmą smaugia tarptautinių darbo pajėgų kova už teisę disponuoti žeme ir kapitalu, Londono buržuazinė valdančioji klika bando apginti savo imperinius parametrus minėdama protofašistinio futurizmo manifesto šimtmetį, vykdydama valstybinę propagandą ir taip bandydama nukreipti prieš komunistines idėjas tiek avangardistus, tiek menininkus, tiek visus taip vadinamuosius revoliucionierius iš kairės ir dešinės kapitalo pusės.

 

Pats pirmas šio mėnesio išsišokimas – tai Nacistinių nacionalinių anarchistų (NNA) pasisakymas apie Futurizmą savo „Naujosios Dešinės“ suvažiavime. Jiems antrino neabejotinai rasistinė BBC. Ši pradėjo nuo interviu, paimtų iš mėnesinio žurnalo apie avangardinį meną „Mute“, kuriuose perfrazavo CŽV statytinio dailės kritiko Clemento Greenbergo idėjas apie avangardą kaip kičinį modernizmą. Ši jau spėjusi pakyrėti dviejų matavimų logika, paremta teze ir antiteze (modernizmas ir postmodernizmas), ir nerodanti jokios istorinės avangardo sintezės požymių siekia tik dar labiau suniekinti kultūrinę šiandienos meno galią. Faktiškai avangardas yra suliejamas su okultizmu, ir taip paneigiami abu šie reiškiniai.

  
Read more...
 
Pareiškimas dėl policijos veiksmų neadekvatumo Print
Written by STASAC   
Tuesday, 03 March 2009 18:45

Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui
Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinei sąjungai
Policijos departamentui prie VRM

 

PAREIŠKIMAS
2009.02.26

 

Manome, kad policijos veiksmų neadekvatumas - pradedant guminių kulkų naudojimu sausio 16-ąją - tapo rimta Lietuvos demokratijos problema ir didina įtampą visuomenėje.

 

Policija vis dažniau naudojama kaip įrankis, nukreiptas prieš Lietuvos piliečius.  Riaušių tyrimas virto pretekstu varžyti pilietines laisves ir daryti spaudimą žmonėms, laisvai reiškiantiems kritinį požiūrį į valdžios veiksmus.  Galia, skirta ginti nuo neteisėtumo ir smurto bei užtikrinti žmogaus teises, yra naudojama siekinat užgniaužti kritiką ir įbauginti.

Read more...
 
BIFO prieš MARINETTI Print
Written by STASAC   
Sunday, 22 February 2009 19:21

 

 

Kaskart, permąstydami menininkų sukilimo prieš „kultūrinio isteblišmento mašiną” ir jos vykdomos smegenų plovimo ideologijos istoriją, sugrįžtame prie praeito amžiaus ištakų – Italijos futuristų sprogimo. Nors praėjo  visas šimtmetis, negrįžtamai pakeitęs bei nušlavęs daugybę reiškinių ir suformavęs visiškai kitokią tikrovę, šiandien iškyla ta pati sukilimo būtinybė.  Tiesa, jo įgyvendinimo būdai turėtų būti visiškai kitokie – pritaikyti prie šiandieninės realybės. Labai malonu buvo atrasti, kad tas pats pirmojo futurizmo manifesto jubiliejus paskatino italus pačius pakoreguoti savo kultūrinį palikimą – visiškai atsitiktinai internete užtikome Postfuturizmo manifestą, kurį šiomis dienomis parašė italų rašytojas, kritikas, aktyvistas-autonomistas ir žiniasklaidos teoretikas Franko Berardi – Bifo. Štai kaip jis paaiškina kontrmanifesto parašymo aplinkybes:  

„Lygiai prieš šimtą metų Marinetti  publikavo Futurizmo manifestą, kuris įprasmino naująjį šimtmetį kaip tikėjimą ateitimi. Taip prasidėjo nauja epocha, kuri kolektyvinį organizmą pavertė mašina. Sumašinėjimas pasiekė savo tikslą virsdamas globaliu tinklu, trūkinėjančiu kartu su futuristinės ekonomikos, skolų ir finansų sistemos krachu. Ekonomikos perspektyva žlugo. Prasideda nauja, postfuturistinė era.“ 

Read more...
 
Castor&Pollux: Garsinkime Vilnių – Europos protestų sostinę! Print
Written by Castor & Pollux   
Saturday, 14 February 2009 18:13

  Castoras su Polluxu, vieni pirmųjų griežtai pasisakę prieš ydingą „Vilniaus – Europos kultūros sostinės“ (VEKS’o) misiją, siūlo savaip tęsti VEKS’o projektą ir paversti Vilnių kultūringų protestų ir meniškų riaušių sostine.

 

Castor: Šiandien, kai jau, atrodo, net akli praregėjo ir pamatė, kad VEKS‘as tėra mėšlo krūva, atsirado ir naujos tendencijos – gero tono požymiu tapo atsiriboti nuo tos organizacijos ir kartas nuo karto šliukštelti ant jos pamazgų. Kaip manai, ar jau praėjo tas laikas, kai jie visi (turiu galvoje VEKS‘o vadybininkus) galėjo garbingai „uždaryti“ savo veiklą?
Read more...
 
Graikų sukilėliai užėmė Operos rūmus Print
Written by STASAC pagal anarchija.lt ir libcom.org   
Sunday, 08 February 2009 19:18

Praeitą savaitę Atėnų Nacionalinės Operos Rūmus (Ethniki Lyriki Skini) užgrobė šokėjai. Jie pavadino istorinį Atėnų pastatą „Sukilusios liaudies opera“ ir tai buvo tiesa – operos rūmai buvo paversti laisva teritorija, skirta revoliucionierių sueigoms, kur palaikomas solidarumas su suimtaisiais gruodžio sukilėliais, o taip pat erdvė, laisva nuo policinės valstybės ir nuo Spektaklio kultūros.

Operos rūmai yra įsikūrę triukšmingiausioje sostinės gatvėje – Akademijos bulvare. „Sukilusios liaudies operoje“ visą parą veikia dirbtuvės, rodomi filmai, performansai, vyksta forumai apie meno ir kūno priešinimąsi policinei valstybei ir spektaklio visuomenei.
Read more...
 
Juodos vėliavos Alytuje simbolizavo protestą ir solidarumą Print
Written by Karolis Dambrauskas   
Thursday, 29 January 2009 22:40

 

Šiandien, apsivilkę baltomis marškomis ir miesto centre išskleidę juodas vėliavas, sulaukėme įvairių klausimų: paprasti žmonės mūsų klausė, prieš ką protestuojame, valdininkija mūsų klausinėjo, ar nesušalome, ką laidojame (juodos vėliavos), vėliau atvažiavę policininkai mūsų paklausė, kokiai grupuotei priklausome, kuris iš mūsų čia besąs vadas. Teko paaiškinti, kad mes ne protestuojame, o palaikome, kad nieko nelaidojame, o solidarizuojamės ir kad nesame nei grupuotė, nei viešąjai rimčiai keliame pavojų. Tada ką gi ten veikė šeši jauni, sveiki tiek fiziškai, tiek psichiškai žmonės, kurie nei kvailai šūkaliojo, nei kėlė pavojų viešajai rimčiai, sau ar aplinkiniams? Kas vis dėlto paskatino užsidėti iš pažiūros kiek juokingas baltas marškas bei į rankas paimti juodas vėliavas?

Read more...
 
Dainuojantis žmogus su vėliava rankoje Print
Written by STASAC   
Tuesday, 27 January 2009 22:35

 

“Jeigu esi sušiktas beprotis - jų taisyklės tavęs nebeliečia…” [John Lennon. Working Class Hero”]

 

 

2009 m. sausio 21 dieną pagyvenęs žmogus nešinas juoda be jokios simbolikos vėliava rankoje atsistojo Alytaus miesto centrinėje aikštėje tiesiai prieš rotušės langus ir uždainavo. O dainavo ironiškas daineles, pašiepiančias valdžią. Nedelsdama prisistatė policija ir pradėjo apklausinėti žmogelį. Tarp jų vykęs dialogas atskleidė, kad vyras atvyko iš kaimo atsiklausęs savo žmonos, kuri jį išleido prabilti apie neteisybę. O dainavo tiesiog todėl, kad nieko kito jam nebelieka daryti. Jis nebuvo girtas. Aplinkui rinkosi žmonės, kurie klausė policininkų, ar tikrai jau taip blogai, kad žmogus dainuoja. Policininkas atsakė, kad vidurdienį negalima dainuoti miesto centre. Nežinia iš kur išdygęs  pareigūnas su tamsiu odiniu portfeliuku kolegų pasiteiravo, ar greitoji pagalba iškviesta, o šiems atsakius, kad jau važiuoja, dingo taip pat greit, kaip ir atsirado. Netrukus pasirodė greitoji pagalba. Išlipusi medikė pasiteiravo dainą traukiančio vyro vardo. Šis, matyt nenorėdamas nutraukti pradėtos dainos, į klausimą neatsakė. Dar keletą kartų pakartojus klausimą, pasigirdo išvada: „Subjektas neina į kontaktą“. (Nors policininkai kreipėsi į jį vardu turbūt žinodami ir vyro pavardę bei gyvenamą vietą.)  Tai buvo ženklas jėga įsisodinti į automobilį ir išsivežti. Po kiek laiko žmogus vėl pasirodė aikštėje, bet jau be vėliavos ir nebedainavo.

Read more...